01.03.2022 | Saara Timonen

Yritysneuvojan TOP 3 vinkkiä turvalliseen yrittämiseen

Yrittäjyyteen liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka sinun on hyvä tunnistaa jo siinä vaiheessa, kun vasta suunnittelet yritystoimintaasi. Kun maltat heti alussa ottaa tiettyjä asioita huomioon, voit välttyä monelta murheelta myöhemmässä vaiheessa. Tapoja varautua on monia, mutta ainakin näistä asioista sinun kannattaa huolehtia, kun suunnittelet yritystoimintasi aloittamista:

1. Tee huolelliset laskelmat

Yrittäjäksi ryhtyvä arvioi usein yrityksen tulot yläkanttiin ja menot alakanttiin. Käynti yritysneuvonnassa tuo realismia laskelmiin. Katsomme asiakkaan kanssa esimerkiksi alueella toteutuneita tunnuslukuja samalta alalta. Ne antavat hyvää suuntaa laskelmille. Lopuksi teemme laskelmille vielä stressitestin eli katsomme, miten käy, jos esimerkiksi myynti onkin vain 80 prosenttia ja kulut 120 prosenttia odotetusta.

2. Määrittele YEL:n taso kestäväksi

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on asia, josta moni yrittäjä säästää. Vakuutuksen pitäminen riittävällä tasolla on menoerä, mutta myös tarpeellinen turva yrittäjän eri elämänvaiheisiin. YEL:n taso vaikuttaa eläkkeen kertymisen lisäksi muun muassa yrittäjän vanhempainpäivärahan ja sairauspäivärahan suuruuteen. Olen itsekin toiminut yrittäjänä ja ollut yrittäjyyden aikana niin perhevapailla kuin yllättävällä sairaslomalla, joten olen myös omakohtaisesti huomannut, miten tärkeää on oman elämän ja perheen kannalta, että YEL on riittävällä tasolla. Ikävä kyllä aina välillä kuulemme myös niistä yrittäjistä, jotka eläkeiän kynnyksellä huomaavat, että alhaisesta YEL-tasosta johtuen eläkettä ei olekaan kertynyt vielä riittävästi eläkepäivien varalle. Näin ollen eläköitymistä on lykättävä, jos haluaa loppuelämälleen paremman tulotason.

3. Tunnista riskit ja varaudu ajoissa

Riskit ovat osa yrittäjyyttä. Yrityksen riskeihin vaikuttavat muun muassa toimiala, investointitarve, yritysmuoto sekä yrityksen osakkaiden ja henkilöstön määrä. Selvitä, mitkä riskit ovat juuri sinun yritystoiminnassasi mahdollisia ja millä tavalla varaudut niihin. Vakuutukset ovat tärkeä keino riskeiltä suojatuessa. Yleisimpiä vakuutuksia, joista suurin osa yrittäjistä hyötyy, ovat vastuuvakuutus ja yksityinen sairaskulu- ja tapaturmavakuutus. Henkilökohtaiset vakuutukset eivät yleensä korvaa yritystoiminnassa sattuvia vahinkoja. Liittyminen yrittäjän työttömyyskassaan on myös keino varautua.

Kun huolehdit edellä mainitut asiat kuntoon ja sinulla on riittävästi osaamista omalla toimialallasi, hyvä liikeidea ja taito palvella asiakkaita, yritystoimintasi perusta on vakaa. Huolellinen valmistautuminen on tässäkin asiassa kaiken A ja O. Siinä me yritysneuvojat ja asiantuntijat Uusyrityskeskuksissa autamme sinua mielellämme – maksutta ja luottamuksellisesti.

Saara Timonen
Kirjoittaja toimii yritysneuvojana Kuopionseudun Uusyrityskeskuksessa.