31.05.2022 | Essi Artima-Sulkinoja

Yritysneuvojan TOP 3 vinkit vastuulliseen yrittämiseen

Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet nähdään yhä useammin osana yrityksen strategista johtamista sekä käytännön toimintaa ohjaavana työkaluna. Yritysten panostukset vastuullisuuteen tuovat kustannussäästöjä sekä lisäävät yritysten kiinnostavuutta niin asiakkaiden kuin työntekijöiden keskuudessa. Myös sijoittajat ja rahoittajat edellyttävät tänä päivänä yrityksiltä vastuunkantoa esimerkiksi ympäristöasioissa.

Vastuullisesti toimivat yritykset ovat ottaneet teeman keskeiseksi osaksi strategiaansa ja valinneet yritykselleen parhaat ja vaikuttavimmat tavat toimia. Yritykset ovat asettaneet vastuullisuustyölle mitattavia tavoitteita ja myös viestivät näistä keskeisimmille sidosryhmilleen.

Yritykset voivat esimerkiksi vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja samalla parantaa kilpailukykyään esimerkiksi toimenpiteillä, jotka vaikuttavat energian- ja materiaalinkulutukseen tai tarjota palveluja ja tuotteita, jotka auttavat asiakkaita vähentämään päästöjään.

1. Poimi vaikuttavimmat teot vastuullisuuteen

Jokaisen yrityksen on valittava itselleen parhaat ja vaikuttavimmat tavat toimia vastuullisesti. Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt ovat moninaisia ja osa niistä näkyy vasta pidemmän ajan kuluttua. Vastuullisuustyön on siis oltava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Ensisijaista on tiedostaa yrityksen toiminnan vaikutukset. Siihen mihin toimenpiteisiin yritys keskittyy vastuullisuustyössään vaikuttaa niin yrityksen toimiala ja toimintaympäristö kuin asiakaskunnan ja sidosryhmien odotukset. Käytännön muutokset yrityksen liiketoiminnassa voivat tarkoittaa investointeja kestävimpiin prosesseihin ja teknologioihin, uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa tai uudistuksia tuote- ja palvelutarjonnassa. 

2. Älä jää yksin

Vastuullisuustyö saattaa edellyttää yrityksessä uutta osaamista ja voimavaroja. Myös yhteistyön tavat nykyisten kumppaneiden kanssa voivat muuttua tai työn tueksi tarvitaan uusia yhteistyökumppaneita ja verkostoja.

Vastuullisuustyön alkumetreillä yritys voi ottaa tuekseen alan asiantuntijan, joka auttaa määrittelytyössä ja suuntaviivojen laadinnassa. Myös oppilaitoksista löytyy runsaasti osaamista, mitä kannattaa hyödyntää tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden asetannassa. Esimerkkiä voi etsiä myös tutustumalla muiden yritysten vastuullisuustyöhön. Yritykset mielellään jakavat kokemuksiaan tämän tärkeän aiheen ympärillä.

3. Viesti teoistasi!

Koskaan ei ole liian aikaista viestiä vastuullisuustyöstä. Suunnitelmista ja teoista viestiminen auttaa rakentamaan positiivista mielikuvaa, mutta myös keräämään tietoa asiakkaiden ja sidosryhmien toiveista ja odotuksista ja tunnistamaan kehittämiskohteita. Viestinnän tulee olla läpinäkyvää, keskittyä käytännön toimenpiteisiin ja pohjautua faktoihin.

Myöskään yrityksen henkilöstöä ei tule unohtaa. On tärkeää, että henkilöstö kokee asian omakseen ja ymmärtää yrityksessä tehtävän työn vastuullisuuden edistämiseksi.

Essi Artima-Sulkinoja
Kirjoittaja on Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADEC Oy:n liiketoimintakehittäjä.