29.07.2022 | Ilona Ukkonen

Yritysneuvojan TOP 3 vinkit sivutoimiseen yrittäjyyteen

Sivutoiminen yrittäjyys on mahdollisuus toteuttaa oma yritysideasi silloin, kun pääasiallinen toimeentulosi muodostuu jostakin muusta tulosta kuten palkasta, opintotuesta tai eläkkeestä. Se sopii idean testaamiseen, oman osaamisesi, tuotteen tai palvelun kysynnän kartoittamiseen, myös satunnaisena tai kausiluonteisena toimintana. Tässä kolme vinkkiä, jotka on hyvä tietää sivutoimisen yrityksen perustamista harkitessasi.

1. Monta tapaa toimia

Mikäli haluat testata konkreettisen tuotteen kysyntää, voit harjoittaa tulonhankkimistoimintaa, jonka tuottama ansio- tai pääomatulo ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä verovuosittain. Palvelun kysynnän testaamisessa voit joko perustaa oman toiminimen tai harkita kevytyrittäjyyttä laskutuspalveluyrityksen asiakkaana. Perustietoa sivutoimisen yrittäjyyden eri muodoista saat Perustamisoppaastamme sekä aihetta koskevasta infostamme Sivutoiminen yrittäjyys ja kevytyrittäjyys.

2. Huomioi hinnoittelun merkitys

Suunnittele sivutoiminen yritystoiminta hinnoittelun suhteen niin kuin se olisi päätoimista. Huomioi ja selvitä asiakkaalta laskutettavassa summassa kaikki liiketoimintaasi liittyvät kulut. Harkitse myös arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen tarve ja hyödyt: rekisteröityä voit vapaaehtoisesti, vaikka 15 000 euron liikevaihdon raja ei olisi näköpiirissä. Rekisteröinnistä hyödyt esimerkiksi silloin, kun ostat liiketoimintaasi varten arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja, sillä ostojen arvonlisävero on yleensä vähennettävissä. Samalla huomioit arvonlisäveron hinnoittelussa jo kysynnän testausvaiheessa eikä sinun tarvitse korottaa hintaa myöhemmin, mikäli toiminta kasvaa tai siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi.

3. Yritä vastuullisesti

Kaikessa ammatinharjoittamis- ja elinkeinotoiminnassa on hyvä huomioida vastuullisuus. Tuotteiden ja palvelujen riskianalyysin voit tehdä pohtimalla asiakkaan näkökulmasta, kun hän ostaa ja käyttää tarjoamaasi tuotetta ja palvelua. Tuotteen elinkaaren hahmottaminen (hävittäminen ja kierrättäminen) kuuluu myös hyvään ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaan toimintatapaan. Luvat ja ilmoitukset, tuoteturvallisuus ja tuotevastuu sekä kuluttajan- ja tietosuojaan perehtyminen kuuluvat nekin opiskeltaviin asioihin.

Ottamalla haltuun perusasiat hallitset riskejä sekä varmistat sujuvan toiminnan, joka vaikuttaa suoraan myös asiakastyytyväisyyteen. 

Ilona Ukkonen
Kirjoittaja toimii yrittäjyysasiantuntijana Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä.