17.12.2021 | Valentin Babitzin

Yritysneuvojan TOP 3 vinkit kilpailukyvyn ylläpitämiseen

Kilpailukyvyn ylläpitäminen on yritystoiminnan kriittinen menestystekijä. Sillä varmistetaan hyvät toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Lyhyesti kuvattuna kilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, miten yritys pystyy vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti ja selviytymään jatkuvasti muuttuvassa ja kilpaillussa toimintaympäristössä. Kilpailukykyä tarkasteltaessa on tärkeää muistaa tuotteiden ja palveluiden lisäksi myös yrityksen henkilöstö ja yrittäjä, sillä henkinen pääoma on yrityksen arvokkain omaisuus.


Työssäni yritysneuvojana olen sparrannut satoja eri alojen yrittäjiä erilaisten ideoiden kanssa ja todennut, että kaikki yritykset painivat loppujen lopuksi saman asian kanssa: millaista lisäarvoa yrityksen tulee tuottaa, että sillä saadaan kannattavaa liiketoimintaa aikaiseksi? Tuohon kysymykseen tulisikin jokaisen yrityksen osata vastata, mutta asiaa on hyvä tarkastella myös laajemmin.


Yrityksen kilpailukyky muodostuu useasta tekijästä. Tähän yhteyteen olen valinnut niistä kolme:

1. Panosta henkilöstöön

Yrittäjän ja henkilöstön osaamisen korkea taso, sen ylläpitäminen ja sitoutuneisuus yritystä kohtaan ovat menestyvän toiminnan kulmakiviä yrityksen koosta riippumatta. Hyvät ideat ja toimintatavat syntyvät niille suotuisassa ilmapiirissä. Kukapa meistä ei haluaisi työskennellä mukavassa ja uusille ideoille avoimessa työyhteisössä, jossa onnistuminen on mahdollista ja siitä palkitaan. Yritys, joka panostaa henkilöstöönsä, on ymmärtänyt kilpailukyvyn merkityksen toiminnassaan.

2. Innovoi ja uudistu

Yrityksen toiminta-ajatusta on hyvä ravistella aika ajoin. Mitä uutta voitaisiin testata ja toisaalta, onko jotain sellaista mitä voidaan jättää pois? Jatkuva innovointi tuo parhaimmassa tapauksessa merkittävää kilpailuetua. Uusien ideoiden rohkea kehittäminen ja niiden testaaminen käytännössä ovat merkittävä osa yrityksen kilpailukykyä. Ei kannata hylätä uunituoretta ideaa, ennen kuin on pystynyt todistamaan sen käyttökelvottomaksi. Myös rohkeus vaalia vanhoja hyviä käytäntöjä on kyvykkyyden ylläpitämistä.

3. Seuraa tunnuslukuja

Onko toiminnan kulurakenne järkevä? Voidaanko myyntikatetta parantaa? Yrityksen talouden reaaliaikainen seuranta ja myyntitavoitteet tulee pitää ohjenuorana toimintaa luotsatessa. Kustannustehokkuus on kannattavan toiminnan kivijalka ja tunnuslukujen seurannan tuleekin olla systemaattista, jotta pystytään tekemään järkeviä päätöksiä oikeaan aikaan.

Kilpailukyvykkyys on, kuten alussa mainitsin, monen tekijän summa ja siihen voi kuulua myös muita kuin yllä mainitut. Organisaation onkin hyvä tunnistaa ne merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat sen menestykseen ja koostaa niistä helposti hahmotettava tiekartta, jonka tarkoitus on varmistaa menestys tänään ja tulevaisuudessa.


Nämä kolme yrityksesi kilpailukyvyn kannalta keskeistä tekijää on kuitenkin hyvä ottaa haltuun heti. Miten sinä huolehdit, että ne ovat kunnossa?

Valentin Babitzin
Kirjoittaja toimii Helsingin Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtajana ja yritysneuvojana