16.06.2022 | Ilona Ukkonen

Yritysneuvojan TOP 3 vinkit kasvuun ja kehittymiseen

Yrityksesi liiketoiminnan uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen tarve voi syntyä nopeasti, asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän muutosten saattelemina. Kasvu saa voiman osaamisesta ja strategiasta, joiden pohtimiseen seuraavassa kolme vinkkiä.

1 Kirkasta osaaminen, prosessit ja päämäärä

Kehittymisen ja kasvun johtamisen keskiössä on strategia, muutosvalmius ja ketterä toimintakyky, joka on noussut arvoon arvaamattomaan. Sinulla, tiimillä ja henkilöstöllä on tietotaito, jonka jatkuva kehittäminen on toiminnan ydintä. Tarkista ja tarvittaessa kirkasta yrityksesi selkeä ja päämäärätietoinen tavoite, toiminta-ajatus, vastuullisuus sekä arvot, jotka ovat prosessien johtamisen polttoainetta. Ilman strategiaa ja päämäärää mennään usein päivästä toiseen, mutta kehittyminen ja kasvu perustuvat tavoitteelliseen toimintaan.

2 Varmista asiakastyytyväisyys ja ennakoi tulevaisuuden kysyntää

Ennakointi ja skenaarioajattelu tukee yrityksesi kasvutavoitetta ja lisää joustavuutta sekä muutosvalmiutta. Pyri katsomaan markkinaa, asiakkaiden touhuja ja toimintaympäristöä helikopteriperspektiivistä. Pohdi muutamia erilaisia skenaarioita eli kehittymispolkuja toiminnan etenemiselle. Kun varmistut siitä, että yrityksessäsi kuunnellaan asiakkaiden tarpeita ja kysynnän muutoksia toiminnan kaikilla tasoilla, saat työkaluja johtamiseen. Kysynnän yhtäkkinen kasvu on haastavaa ennustaa, tulevaisuuteen voit kuitenkin vaikuttaa suunnittelulla, jonka painopiste muuttuu markkinan ja kysynnän mukaan.

3 Johda myös verkostoja

Yrittäjän yksi tärkeä valmius on hitaiden sekä nopeiden muutosten ja tilanteiden hallinta. Johtamisen ytimessä on arkipäivän tekeminen, ihmiset, prosessit ja verkosto. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuus syntyy arkipäivän tekemisen, valintojen ja päämäärätietoisen johtamisen yhdistelmästä. Vahvista ja vaali nykyistä verkostoa. Pohdi mitä ja keitä tarvitaan, jotta yrityksen tulevaisuuden tahtotila on nähtävissä. Innosta ja sitouta mukaan myös verkosto, sidosryhmät sekä esimerkiksi tavarantoimittajat ja alihankkijat.

Kun yrityksessäsi on osaaminen ja päämäärä sekä yrityksessä ja sen ympärillä oikeat ihmiset, syntyvät kasvulle ja kehittymiselle otolliset olosuhteet.

Ilona Ukkonen
Kirjoittaja on yritysneuvoja Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä.