03.02.2023 | Sonja Strömberg

Yrittäjän paras turva on ennakointi

Yrityksesi voi välttää talousvaikeudet pitämällä huolta kannattavuudestaan, tunnistamalla vaaran merkit ajoissa ja varautumalla eri tilanteisiin.

Yrittäjällä on vastuu ymmärtää yrityksensä taloutta ja sen tunnuslukuja. Pidä erityistä huolta lakisääteisistä ilmoituksista ja maksuista, etenkin veroista. Varaudu myös etukäteen yritystoiminnan poikkeaviin tilanteisiin. Yritystoiminnan alussa laadi yrityksellesi varautumissuunnitelma ja pohdi myös vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa liiketoimintaasi. Pyri siihen, että yritykselläsi on puskurirahasto yllättävien tilanteiden varalle.

Yrittäjällä on hyvä olla hahmotelma kassavirtalaskelmasta heti yrityksen alkumetreillä

Kannattavuus ja maksuvalmius ovat yrityksesi elinehto. Seuraa kannattavuuden kehittymistä säännöllisesti alusta asti ja ryhdy tarvittaessa parantamaan sitä. Yrityksen talouden peruslaskelmia ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Tuloslaskelma kertoo yrityksesi tuloksen, tase ilmaisee varallisuustilanteen ja kassavirtalaskelma paljastaa, onko maksuihin tarpeeksi rahaa. Kassavirtalaskelmalla seurataan ja ennustetaan tulevien viikkojen tilannetta. Tee muutoksia, jos toteutuvat luvut ovat kovin erilaisia kuin arviot.

Mistä saan apua ja lisätietoa?

Mikäli yrityksesi on jossain vaiheessa vaarassa ajautua talousvaikeuksiin, hae apua ajoissa ja tee tarvittavat toimet suunnan korjaamiseksi. Mitä aikaisemmassa vaiheessa havaitset yrityksesi mahdolliset talous- ja maksuvaikeudet, sitä enemmän ja helpompia toimenpiteitä on käytettävissä niiden korjaamiseen!

Ota yhteyttä Yrittäjän talousapuun, jos esimerkiksi et pysty maksamaan itsellesi palkkaa, myynti on vähentynyt, huomaat laskujen kasautuvan tai haluat ymmärtää paremmin yrityksesi talouden tilaa ja kehitystä. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus.

Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu:

Yrityksen talouteen liittyvää opiskelumateriaalia ja tietoa sekä Suomen Yrittäjien ja Yrittäjän talousavun webinaarit yrittäjille myös osoitteessa yrittajantalousapu.fi.

Sonja Strömberg
Kirjoittaja on viestintäasiantuntijana Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksessa.