27.04.2021 | Anniina Alaluusua-Listola

YEL joustaa yrittäjän hyväksi

Korona on vaikuttanut monen yrittäjän bisnekseen. Suurella osalla yrittäjistä tilanne on huonontunut, mutta myös uutta yrittäjätoimintaa on syntynyt. Tässä kirjoituksessa esitellään muutamia YEL:n joustokeinoja yrittäjien tueksi. Ole kaikissa muutoksissa yhteydessä nopeasti omaan YEL-vakuutusyhtiöösi tai eläkekassaasi, ja useimmat muutoksista pystyt tekemään itse heidän verkkopalvelussaan.

1. Pidä YEL-työtulo oikealla tasolla

Jos työpanos yrityksessä on pienentynyt, voit laskea YEL-työtuloa, jonka perusteella työeläkevakuutusmaksusi ja karttuva eläkkeesi lasketaan. YEL-työtulon kuuluu vastata omaa työpanostasi. Työpanoksen voi arvioida sen perusteella, mitä sinun kokemustasi vastaavalle sijaiselle tulisi maksaa, jos hän tulisi tekemään työt puolestasi. Takautuvasti YEL-työtuloa ei voi muuttaa eli tässä kannattaa olla ajoissa liikenteessä.

YEL-työtulo kannattaa kuitenkin aina pitää oikealla tasolla suhteessa työpanokseen (ei liian alhaisena), koska YEL-työtulon perusteella määräytyy eläkkeen suuruuden lisäksi myös muu sosiaaliturvasi kuten sairauspäiväraha, vanhempainrahat ja tartuntatautipäiväraha. Myös ansiosidonnainen työttömyysturva määräytyy YEL-työtulon perusteella, jos olet liittynyt ansiosidonnaiseen työttömyyskassaan.

Moni yrittäjä pitää YEL-työtuloaan perusteettomasti liian alhaisena ja tekee tällä hallaa itselleen. Eli kaikkien yrittäjien olisi hyvä aika ajoin tarkistaa, että YEL-työtulo vastaa omaa työpanosta ja varmistaa tällä itselleen ja läheisilleen oikean suuruinen eläke- ja sosiaaliturva.

2. Hae tilapäistä joustoa

Vaikka et tekisi YEL-työtuloon muutoksia, voit myös joustaa tilapäisesti vakuutusmaksujen suuruudessa, jolloin tältä vuodelta sinulle karttuu eläkettä siinä suhteessa, kun vakuutusmaksuja on maksettu. Työeläkevakuutusmaksun jousto on luotu nimenomaan satunnaisia ja suhdanneluonteisia yrittäjätoiminnan vaihteluita varten alas- tai ylöspäin.

Jouston määrässä on tietyt edellytykset, joiden täyttymisen eläkelaitos arvioi. Vakuutusmaksussa voi joustaa alaspäin maksimissaan 20 prosenttia, mutta alle YEL-vakuuttamisvelvollisuuden ala-rajan ei voi mennä eikä yrittäjä voi joustaa, jos hänellä on jo aloittavan yrittäjän alennusoikeus voimassa. Joustoa voi käyttää ennen kuin maksurästejä syntyy. Vakuutusmaksun jousto on tilapäinen järjestely ja kevyempi menettely YEL-työtulon muuttamiseen verrattuna. Jousto ei myöskään vaikuta muiden sosiaalietuuksien määrään, vaan YEL-työtulosi säilyy samalla tasolla.

3. Suunnittele vakuutusmaksujen maksuaikataulu yhdessä eläkelaitoksen kanssa

Ole yhteydessä eläkeyhtiöösi tai eläkekassaasi ja suunnittele yritystoimintaasi sopiva maksuaikataulu, jolla saat YEL-vakuutusmaksut maksettua.

4. Päätä tarvittaessa vakuutus kokonaan

Jos pahin tilanne käy ja yrittäjätoiminta lakkaa kokonaan, YEL-vakuutuksen voi päättää. Kun yrittäjätoimintasi alkaa uudestaan, muista ottaa YEL-vakuutus jälleen. Saat alkavan yrittäjän maksualennuksen vielä toiseen yrittäjäjaksoon yhteensä 48 kuukaudeksi yrittäjyytesi alusta lukien.

Eniten joustoa tulisi siitä, että me kaikki muistaisimme tukea omilla valinnoillamme lähiyrittäjiämme. Tämä kannattaisi pitää mielessä vielä kriisin helpotettua!

Anniina Alaluusua-Listola
Kirjoittaja toimii lakimiehenä Eläketurvakeskuksessa.