03.11.2023 | Sonja Strömberg

Viisi vinkkiä aloittavan yrittäjän talouteen

Aloittavan yrittäjän on hyvä muistaa, että yrittäjällä on vastuu ymmärtää yrityksensä taloutta ja sen tunnuslukuja. Talous- ja maksuvaikeuksia on mahdollista estää huolellisella suunnittelulla ja budjetoinnilla, mutta jos vaikeuksia tulee, on tärkeää pyytää ajoissa apua ammattilaiselta.

1. Opettele perusasiat yrityksen taloudesta

Taloushallinto on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Sen tehtävänä on huolehtia yrityksen rahojen riittävyydestä ja tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa varten. Vaikka tilitoimisto tekisi kirjanpitosi ja konsultoisi sinua yrityksesi taloudessa, et voi ulkoistaa vastuuta omasta yrityksestäsi ja sen taloudesta. Talouden peruslaskelmia ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Tuloslaskelma kertoo yrityksesi tuloksen, tase ilmaisee varallisuustilanteen ja kassavirtalaskelma paljastaa, onko maksuihin tarpeeksi rahaa. Yrittäjällä on hyvä olla hahmotelma kassavirtalaskelmasta heti yrityksen alkumetreillä.

Voit aloittaa opiskelun esimerkiksi Tietoa yrittäjän taloudesta -sivulta (yrittajantalousapu.fi).

2. Suunnittele ja budjetoi

Laadi liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää mahdollisimman tarkat taloudelliset ennusteet. Seuraa ja päivitä suunnitelmaa säännöllisesti. Laadi budjetti, joka kattaa kaikki liiketoiminnan kustannukset. Seuraa budjettia ja vertaa sitä toteutuneisiin kuluihin ja tuloihin. Analysoi mahdolliset riskit ja tee varautumissuunnitelma niihin.

3. Anna ammattilaisten auttaa ja hae apua ajoissa

Perehdy yrityksesi talouteen ja käy yrityksen talouden tunnuslukuja läpi säännöllisesti ammattilaisen kanssa. Hyvä ja keskusteleva tilitoimisto on tärkeä kumppani yrittäjälle. Apua liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen saat myös esimerkiksi alueen Uusyrityskeskuksesta, kunnan elinkeinopalveluista, Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Yrittäjän talousavusta.

4. Varaudu vaikeisiin tilanteisiin

Tunnista liiketoimintaasi liittyvät riskit ja laadi yrityksellesi varautumissuunnitelma, jossa pohdit myös vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa liiketoimintaasi ja elannon ansaitsemiseksi. Pidä huolta, että yritykselläsi on puskurirahasto yllättävien tilanteiden varalle ja että YEL-vakuutuksesi työtulo on ajan tasalla. Voit täydentää yritystoimintasi pakollisia vakuutuksia vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

5. Tunnista muutostarpeet ja sopeudu

Seuraa kannattavuuden kehittymistä säännöllisesti ja ryhdy tarvittaessa parantamaan sitä. Käytä taloudellisia mittareita ja analysoi liiketoimintasi taloudellista suorituskykyä säännöllisesti. Tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa. Seuraa markkinoiden muutoksia ja asiakkaiden tarpeiden muutoksia. Ole valmis sopeutumaan ja muuttamaan liiketoimintaasi tarpeen mukaan, tarkastele kriittisesti kustannuksiasi ja pyri tarvittaessa löytämään tapoja säästää rahaa.Älä koskaan laiminlyö lakisääteisiä velvollisuuksia, kuten verojen tai eläkemaksujen maksua. Jos sinulla on vaikeuksia maksaa veroja ja maksuja, neuvottele verohallinnon ja työeläkeyhtiön kanssa maksujärjestelyistä.

Mistä apua ja lisätietoa?

Mikäli yrityksesi on jossain vaiheessa vaarassa ajautua talousvaikeuksiin, hae apua asiantuntijalta. Oman tilitoimistosi lisäksi voit ottaa yhteyttä myös Yrittäjän talousapu -neuvontapalveluun. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden asiantuntijoita ja palvelu on maksuton ja luottamuksellinen. Palvelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama TE-asiakaspalvelukeskus.

Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu:

  • suomeksi ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880 (pvm/mpm)
  • ruotsiksi to klo 9–16.15 numerossa 0295 024 881
  • englanniksi ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 882
  • yrittajantalousapu.fi

Tutustu Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy -oppaaseen, kun:

Sonja Strömberg
Kirjoittaja on viestintäasiantuntijana työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksessa.