22.01.2021 | Jukka Pötry

Viisi syytä, miksi yritys jää perustamatta yritysneuvonnan jälkeen

Yleensä hyvällä yritysidealla ja huolellisella suunnittelulla saadaan aikaan kannattava yritys. Lähes yhtä usein tarkka suunnittelu ja laskelmien tekeminen johtavat kuitenkin yrittäjyysaikeista luopumiseen.

Mitkä sitten ovat yleisimpiä syitä siihen, että yritys jää perustamatta yritysneuvonnan jälkeen?

1. Suunniteltu yritystoiminta ei ole kannattavaa

Yritystoiminnan täytyy olla kannattavaa, mikäli se on yrittäjän pääasiallinen tulonlähde. Toiminnan voidaan arvioida olevan kannattamatonta esimerkiksi silloin, jos ala on liian kilpailtu tai työ huonosti arvostettua ja sen vuoksi huonosti hinnoiteltavissa. Joissakin tapauksissa tuotteen tai palvelun kohderyhmä on niin pieni, ettei kannattavalle yritystoiminnalle ole edellytyksiä.

Jos oma yritysidea ei kanna, voi toimivan yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen olla hyvä vaihtoehto.

2. Vaadittava lupa tai pätevyys puuttuu

Luvanvaraisten ja pätevöitymistä vaativien toimialojen lista on yllättävän pitkä (katso esim. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle). Yrittäjyyttä suunnittelevalle tuleekin usein yllätyksenä, että toimiala, jolle tämä on perustamassa yrityksensä, edellyttää lupaa tai pätevyyttä.

Luvan tai pätevyyden puuttuminen on kuitenkin lähinnä hidaste, ei este yrityksen perustamiselle. Henkilö, joka todella haluaa toimia alalla, on yleensä valmis odottamaan, että saa hoidettua tarvittavat luvat tai pätevyydet kuntoon.

3. Yritystoiminnalle ei ole alkurahoitusta

Yksi selkeimmistä esteistä yritystoiminnan käynnistämiselle on rahanpuute. Yrittäjäksi aikovalla ei välttämättä ole omia säästöjä, jolloin yritystoiminnan aloittaminen on ulkoisen rahoituksen varassa. Jos pankin tai Finnveran ajatus liikeidean kannattavuudesta poikkeaa siitä arviosta, jonka olemme tehneet yrittäjäksi aikovan kanssa, jää yritys ilman rahoitusta. Jos yrittäjäehdokkaan luottotiedot eivät ole kunnossa, lainan saanti on vaikeaa. Sijoittajien löytyminen voi olla yksi ratkaisu, mutta käytännössä aika harvinaista.

Aloittamiseen ei aina tarvita paljon rahaa eikä lainapääomaa, mutta silloinkin on muistettava, että yrittäjän yksityistalouden pakolliset menot on jotenkin maksettava. Uudesta yrityksestä harvoin pystyy heti nostamaan itselleen palkkaa.

Ilman minkäänlaista rahoitusta on vaikea saada yritystoimintaa alkuun. Yleensä kuitenkin, jos henkilön tausta on kunnossa, liikeidea hyvä ja kannattavuuslaskelmat positiiviset, ei estettä rahoituksen saamiselle ole.

4. Palkkatyöstä luopuminen ei osoittaudu kannattavaksi vaihtoehdoksi

Yritystoimintaan liittyy yllättävän paljon työtä ja kuluja, joita ei ehkä heti tulisi ajatelleeksi. Kannattavuuslaskelmat osoittavat, mitä viivan alle jää, kun oletetuista tuloista on vähennetty kaikki välttämättömät menot. Kun laskelmat on tehty, saatamme todeta, että henkilö ei yltäisi yrittäjänä samoihin ansioihin kuin palkansaajana. Tai jos ansiot olisikin vielä mahdollista pitää samalla tasolla, niin työtunteja saattaisi tulla viikkoon paljon enemmän kuin palkansaajana. Saavutetusta tulotasosta ollaan harvoin valmiita tinkimään, mutta toki niitäkin ihmisiä löytyy. Yrittäjän vapaus on asia, jota saatetaan pitää rahaa arvokkaampana.

5. Yrittäjyys pelottaa liikaa

Yritystoiminnassa riskit ovat aina vahvemmin läsnä kuin palkkatyössä. Se on hinta, joka yrittäjän täytyy vapaudestaan maksaa. Kaikki ihmiset eivät halua ottaa riskejä, mikä on ihan ymmärrettävää. Se kuitenkin kertoo myös siitä, että yrittäjyys ei ole ihan kaikkia varten. Tietämystä lisäämällä sekä tarkkoja suunnitelmia ja laskelmia tekemällä voidaan luoda asiakkaalle tunne, että yritystoiminnalla on onnistumisen edellytykset. Haluttomuus riskinottoon on sen sijaan sellainen asia, jota emme voi – emmekä edes yritä – neuvonnan avulla muuttaa.

Yrittäjyyttä suunnittelevan lähtötilanne vaikuttaa luonnollisesti hyvin paljon siihen, mielletäänkö yrittäjyys kannattavaksi vaihtoehdoksi vai ei. Me yritysneuvojat autamme asiakasta tekemään ratkaisuja, jotka ovat juuri hänen kannaltaan parhaita!

Jukka Pötry
Kirjoittaja on Hyvinkään-Riihimäen seudun Uusyrityskeskuksen (YritysVoimala Oy) yritysneuvoja.