17.06.2022 | Leena Roskala

Verkosto on kasvun työkalu

Sanotaan, että olennaista ei ole se, mitä tiedät, vaan se, ketä tunnet.

Joku on kuin kala vedessä tilanteessa kuin tilanteessa. Sellainen ihminen ottaa muut huomioon ja tekee tilanteesta miellyttävän ja kiinnostavan läsnäolijoille. Sellainen tutustuu mielellään uusiin ihmisiin ja oppii heidän kauttaan uutta. Sellainen on sosiaalisen elämän kehäkettu, verkostoituja.

Siinä missä toiset joutuvat ihmisten keskuudessa epämukavuusalueelle ja hakeutuvat seinäkoristeiksi, toiset kutovat verkkoja. He tuntevat kaikki ja kaikki tuntevat heidät. Elämä näyttää helpolta ja asiat luonnistuvat. Aina löytyy joku, joka voi auttaa.

Verkostoja voi rakentaa tietoisesti

Verkostoja on karkeasti ottaen kahdenlaisia. Ensimmäiset ovat sellaisia, jotka ovat syntyneet sattumalta ja matkan varrella. Sosiaalisen elämän kautta verkostoon ovat hiipineet opiskelijakollegat, vanhat työkaverit sekä tuttavat harrastusten tai vaikkapa sukulaisuussuhteen kautta. Sitten on toisenlaisia verkostoja, jotka ovat tieten tahtoen hankittu ja etsitty esimerkiksi jonkin liiketoimintaan liittyvän aihealueen tai päämäärän vuoksi. Verkostoitumisen kautta haaviin ovat jääneet asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja monia muita sidosryhmiä.

Olipa verkosto luonnollisesti rakentunut tai tietoisen verkon kutomisen onnistunut lopputulos, molemmissa tapauksissa kysymys on ihmissuhteista, luottamuksesta ja mielellään vastavuoroisuudesta. Suosittelu perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, tapahtuipa se sosiaalisessa mediassa tai puskaradiossa. Luottamus syntyy lunastetuista lupauksista ja siitä, että onnistuu olemaan toiselle hyödyksi. Auttamalla toisia saa itsekin yleensä apua. Joukossa on voimaa, ja niin on myös verkostoissa.

Vuorovaikutus ruokkii verkostoja

Verkostot ovat sosiaalista pääomaa, joka on liiketoiminnan ja kasvun kannalta tärkeää siinä missä taloudellinenkin pääoma. Siksi verkostojen rakentamiseen kannattaa panostaa. Eikä pelkästään niiden rakentamiseen, vaan myös aktiiviseen ylläpitämiseen.

Verkostoissa pärjää osallistumalla. Mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa. Ilman vuorovaikutusta laajakin verkosto jää ohueksi. Palveluita saa toki tilaamallakin, mutta jos onnistuu tarjoamaan toiselle hymyn, apua tai onnistumisen kokemuksen, saa todennäköisesti alennusta tai parempaa palvelua. Myös kohtalo voi heittää eteen positiivisia yllätyksiä. Sattuma seuraa valmistautunutta mieltä.

Verkostojen avulla voi saavuttaa tavoitteita, joihin yksin on mahdotonta tai ainakin paljon työläämpää päästä.

Leena Roskala
Kirjoittaja on viestintätoimisto Kumppania Oy:n toimitusjohtaja.