05.05.2020 | Anssi Kujala

Uusyrityskeskusverkoston merkitys kasvaa kriiseissä

Suomea ja eri organisaatioita koetellaan nyt tosissaan.

Tuhansien yritysten kassavirta pysähtyi välittömästi maaliskuun puolivälissä. Moni yrittäjä oli tuolloin koronakriisin alkuvaiheessa sumussa ja monen kysymyksen edessä. Yksinkö tässä minusta riippumattomassa kriisissä pitää pärjätä? Onko tarjolla vain lainaa, takauksia ja maksujen siirtämistä eteenpäin? On arvioitu, että kolme neljäsosaa yrityksistä on ongelmissa.

Yhteiskunta on kuitenkin osoittanut kykynsä ymmärtää yrittäjyyttä ja sen merkitystä paremmin kuin esimerkiksi 1990-luvun alun lamassa. Kaikki tehty ei ole täydellistä, mutta päätöksiä on syntynyt varsinkin kriisin shokkivaiheessa.

Julkisen ja yksityisen sektorin kohtalonyhteys voimistuu muutenkin. Hädän tullen huomataan, kuinka kumpaakin osapuolta tarvitaan. Tehdään ratkaisuja, jotka eivät normaalioloissa olisi tulleet kysymykseenkään. Esimerkiksi kunnat ymmärtävät nyt entistä paremmin, että niiden talous, ja näin itsenäisyys, on riippuvainen alueensa yrityksien pärjäämisestä.

Uusyrityskeskustoiminta onkin todella hieno esimerkki julkisen ja yksityisen yhteistyöstä. Sitä osaamista ja kokemusta on kriisissä tarvittu. Moni yritysneuvoja on käyttänyt nyt työpanostaan ongelmissa olevien yrityksien auttamiseen. Yrittäjille on kerrottu erilaisista suoran tuen muodoista, yrittäjän työttömyysturvasta tai muuten sparrattu yrittäjää poikkeustilanteesta selviämisessä.

Tiedämme senkin, että uusyritysperustanta ei ole loppunut vaan tulevaisuudenuskoisia yrittäjäksi aikovia löytyy myös.

Olen varma siitä, että tätä työtä osataan arvostaa myös toimintamme rahoittajien keskuudessa. Minulla on tuntuma, että yhä useampi yritys näkee nyt vahvemmin yhteiskuntavastuullisen roolinsa ja toisaalta kunnat tietävät yrityksien olevan keskeinen osa kuntien tulolähdettä.

1990-luvun laman jälkeen tehtiin yksinkertainen oivallus: uudet yritykset synnyttävät uusia työpaikkoja. Silloin valjastettiin Uusyrityskeskusverkosto avuksi hallituksen tavoitellessa 100 000 uutta yritystä ja 150 000-300 000 uutta työpaikkaa. Aivan samoin kuin Englannin kriisin aikaan, jolloin uusyritystoiminta perustettiin Britanniaan (Jobs & Society).

Tämä tilanne on taas edessä koronakriisin jälkeen. Koronavirus vaikuttaa rajusti talouteen ja yrityksiin. Meillä Uusyrityskeskusverkostona on tärkeä rooli kriisistä selviytymisessä, uutta kasvukykyistä Suomea rakennettaessa.

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja ja toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä hallituksen puheenjohtajana.