20.09.2018

Starttiraha on tärkeä tuki, mutta ei myy yhtään tuotetta

Hallitus esittää, että valtio käyttää jatkossakin työttömyysetuuksiin osoitettuja määrärahoja alkavien yrittäjien starttirahaa varten. Käytäntöä jatketaan Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan vuoden 2020 loppuun saakka, jolloin maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan.

Starttiraha on työllistämistukena ehdottoman tehokas, sillä sen avulla todella työllistetään yrittäjäksi aikova. Hyvässä tapauksessa starttirahan saanut yrittäjä työllistää jossain vaiheessa myös muita. Tämän vuoksi on hieno asia, että starttirahan saatavuus halutaan turvata myös tulevina vuosina.

Uusyrityskeskukset neuvovat monilla alueilla starttirahan hakijoita ja antavat starttirahalausuntoja paikalliselle TE-toimistolle starttirahan myöntämistä varten. Yksi yleisimmistä kysymyksistä yritysneuvojillemme onkin ”Voiko tällä idealla saada starttirahaa?”. Starttirahalausuntojen antaminen on neuvontaprosessissamme kuitenkin vain jäävuoren huippu. Oleellista ei ole se, voiko yrittäjäksi aikovan yritysidealla saada starttirahaa. Paljon tärkeämpää on selvittää, voiko yritysideasta kehittää toimivan liikeidean, jolla ansaita elantonsa sen jälkeen, kun starttiraha on syöty.

Tämän vuoden alusta lähtien työtön työnhakija on voinut valita, hakeeko yrittäjyyden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta starttirahaa vai työttömyysetuutta. Uudistus on otettu vastaan eri tavoin eri alueilla. Joidenkin alueiden uusyrityskeskuksissa asiakkaat ovat kokeilleet yrittäjyyttä ahkerasti työttömyysetuudella, kun taas toisilla alueilla uudistuksella ei ole ollut juurikaan vaikutusta.

Kaiken kaikkiaan on tietysti hyvä, että yrittäjyyteen halutaan kannustaa. Tässäkin kohtaa on kuitenkin hyvä pohtia, miten yritystoiminnan saisi alusta alkaen toimimaan niin, että sitä voisi jatkaa menestyksekkäästi myös ensimmäisten neljän kuukauden tai starttirahakauden jälkeen.

Olen ylpeä Suomesta, jossa alkavan yrittäjän toimeentuloa tuetaan starttirahan avulla. Harva yritys alkaa tehdä tiliä ensi hetkistä lähtien, joten starttiraha on aivan olennainen apu yrittäjän elämiseen yritystoiminnan vakiinnuttamisvaiheessa. Yritystä perustettaessa on kuitenkin katsottava starttirahaa pidemmälle. Starttiraha pitää leivän pöydässä hetken aikaa, mutta se ei myy yhtään tuotetta. Uusyrityskeskukset auttavat maksutta selvittämään esimerkiksi sen, onko tuotteelle tai palvelulle riittävät markkinat ja miten liiketoiminnasta saadaan kannattavaa. Kun liiketoiminta suunnitellaan alusta lähtien kannattavaksi, saadaan myös yhteiskunnallisesti paras vastine starttirahalle!