19.01.2024 | Kjell Nydahl

Smärtpunkter i företagsköp – hjälp finns för både säljare och köpare

Vilka är de vanligaste smärtpunkterna i företagsköp och hur man hanterar dem?

Företagarna tycker ofta att den svåraste frågan i en företagsaffär är att hitta rätt köpare och förhandla fram ett bra försäljningspris för företaget. Företagaren måste först hitta en köpare som har intresse och förmåga att köpa företaget och fortsätta att driva det, kartlägg först potentiella köpare i den närmaste kretsen och utvidga sedan sökandet. (Potentiella köpare kan hittas bland företagets personal, samarbetspartners, leverantörer eller kanske till och med konkurrenter). De måste sedan förhandla med köparen om försäljningsvillkoren och priset, och specifikt ett sådant pris som återspeglar företagets verkliga värde och ger rättvis kompensation för det arbete och investeringar som företagaren gjort tidigare.

Ett annat perspektiv på samma fråga är att det företag som säljs kanske inte är tillräckligt lönsamt, så att den nya ägaren inte kommer att kunna ta ut en rimlig lön med företagets intäkter och samtidigt betala låneamorteringar och ränta. Man kan säga att ett lönsamt företag med positiva utsikter är intressant som köpobjekt. Företaget lockar också köpare om dess verksamhet inte är helt beroende av företagaren och hens kunskaper och färdigheter. Företagets kompetens måste nämligen kunna överföras vidare. Det lönar sig att ta hänsyn till dessa saker innan du går in i försäljningsprocessen.

Andra utmaningar som företagare kan möta när de säljer ett företag:

 1. Förberedelse av företaget för försäljning, se till att avtalen är i skick och sammanställ företagets viktiga dokument så de är lättillgängliga. Processen är lång, så allokera tillräckligt med tid. 
 2. Hitta potentiella köpare. Kontakta bokförare, revisorer, utvecklingsbolag, företagsmäklare mm. i ditt område, de känner också till företag som är i tyst försäljning i regionen.
 3. Fastställande av företagets värde och att förhandla priset med köparen. En ägarskiftesexpert hjälper till med dessa.  
 4. Avtalshantering: sekretessavtal, intentionsavtal och köpebrev så att det inte uppstår oklarheter i efterhand. (Låt en juridiskt sakkunnig upprätta alla avtal)
 5. Att ta hand om och informera eventuell personal om försäljningsprocessen och dess effekter.
 6. Skatteoptimering, vilka åtgärder kan minska skattepåföljder av köpet. Och annars också att ta reda på juridiska och skattemässiga frågor under försäljningsprocessen. Utnyttja sakkunniga i alla skeden. 

Att köpa ett företag kräver grundlig forskning och analys

För köparen kan den svåraste delen av företagsköpsprocessen vara att hitta rätt företag. Den första utmaningen är att hitta ett företag som uppfyller deras behov och målsättning. Detta kräver grundlig forskning och analys av marknaden och olika företag.

En annan svår sak är att bestämma företagets värde. På samma sätt måste köparen förstå företagets verkliga värde och dess potential i framtiden. Detta kan vara utmanande eftersom det finns många faktorer som påverkar värdering så som ekonomiska resultat, marknadstrender, konkurrenter, kunder och produkter.

Andra potentiella utmaningar för företagsköpare:

 1. Att få finansiering. Köparen behöver ofta finansiering för att köpa ett företag. Detta kan vara utmanande eftersom banker och andra finansinstitut vanligtvis kräver en noggrann bedömning av företagets ekonomiska situation och potential innan de beviljar finansiering. 
 2. Finansiering behövs ofta inte bara för köpesumman utan också för rörelsekapital och att utveckla verksamheten. När det gäller återbetalning måste det beaktas att den nya företagaren förutom ränta och låneamorteringar ska få en rimlig lön för sitt arbete. Som regel förutsätter företagsköp också självfinansiering från köparen, vanligtvis minst 10–20 %.
 3. Förseningar i försäljningsprocessen på grund av köparens finansieringsutmaningar. Därför bör säljaren göra inköpspriset så fördelaktigt som möjligt genom att separera/sälja tillgångar som inte hör till verksamheten. I vissa fall förväntar man sig att säljaren finansierar en del av köpesumman. 
 4. Hantering av due diligence-processen. Due diligence-processen är en viktig del av ett företagsköp och som inkluderar en översyn av företagets ekonomiska, juridiska och skattemässiga situation. Företagsköparen måste se till att hantera due diligence-processen effektivt och få all nödvändig information innan köpebrevet antecknas.  
 5. Integrationshantering. När ett företagsköp har genomförts måste köparen se till att integrationsprocessen går som planerat och att det nya företaget smidigt smälter samman med den eventuella befintliga verksamheten. Detta kan vara utmanande eftersom det kräver noggrann planering, samarbete och ledarskap mellan alla parter. Det skulle vara bra om den tidigare ägaren kan vara med och hjälpa den nya företagaren att komma igång.

Kjell Nydahl
Kirjoittaja toimii yrityspalvelujohtajana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKissa.