27.04.2021 | Merja Jokinen

Onko yrittäjällä työttömyysturvaa

Otsikkoon viitaten, kyllä on, ja juuri nyt enemmän ja monipuolisemmin kuin koskaan aiemmin! Yrittäjillä on ollut mahdollisuus saada kassan maksamaa ansiopäivärahaa ja Kelan maksamaa peruspäivärahaa vuodesta 1995 lukien, ja koronatilanteen alkaessa säädettiin väliaikainen poikkeuslaki yrittäjälle maksettavasta työmarkkinatuesta ilman, että yritystoimintaa pitää lopettaa.

Työmarkkinatuki-malli on hyvin poikkeuksellinen, sillä lähtökohtana kautta vuosikymmenien on yrittäjälle maksettavan työttömyysturvan saamisehdoissa ollut perusajatus, että yritystoimintaan liittyy yrittäjäriski, mitä ei tukijärjestelmillä kateta.

Usein yrittäjät toivovat, että työttömyysturvajärjestelmä tulisi vastaan silloin, kun menee jotenkin huonosti, mutta näin se ei mene, vaan ansio- ja peruspäivärahan saamisehtona on, että yritystoiminta pitää lopettaa. Korona-ajan työmarkkinatuella on ollut valtavan iso merkitys ja sen ansiosta moni normaalitilanteessa elinkelpoinen yritys on voinut jatkaa toimintaansa. Tukimuoto on voimassa tulevan kesäkuun loppuun, mutta Yrittäjäkassa on esittänyt, että tukea jatkettaisi vuoden loppuun asti. Tällä varmistettaisi, että yrittäjät pääsevät pahimman tilanteen yli ja yritystoimintaan liittyvät tulovirrat voisivat palautua ennalleen.

Yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan

Yrittäjän Työttömyyskassa on ollut olemassa yli 25 vuotta, mutta on osalle yrittäjistä edelleen vieras. Kuitenkin kassajäsenyys olisi yrittäjälle helppo tapa hallita henkilökohtaista riskiä siltä varalta, että yritystoiminta ei onnistukaan.

Yrittäjäkassan jäsenyys ja päivärahataso on sidoksissa yrittäjän YEL-eläkevakuutukseen. YEL-vakuutuksella on ison yrittäjäporukan keskuudessa huono maine, yrittäjät eivät koe tai usko että saavat ikinä maksamaansa vakuutusta vastaavaa eläkettä takaisin. On ehkä unohdettu, että YEL-vakuutukseen perustuu myös paljon muuta yrittäjän sosiaaliturvaa, mm. Kelan maksama sairaus- ja äitiyspäiväraha määritellään siitä.

YEL-vakuutuksen alaraja on reilut 8000 euroa. Yrittäjäkassaan voi liittyä, mikäli YEL on vähintään 13 247 euroa. Nämä tulisi yhdistää niin, että myös YEL-vakuutuksen alaraja olisi sama kuin työttömyysturvan alaraja. Tällä hetkellä lukuisat yrittäjät eivät voi liittyä kassaan, koska heidän YEL-vakuutuksensa on liian matalalla tasolla.

Kannustankin kaikkia yrittäjiä ajattelemaan YELiä sosiaaliturvavakuutuksena. Useimmiten yrittäjät ovat vakuuttaneet talot, autot, mökit, koneet ja koirat, mutta ei itseään. Kuitenkin yrittäjä on itse avainasemassa yrityksen toiminnan ja menestyksen suhteen. Vakuutuksilla varmistetaan tietty puskuri kriisitilanteiden varalle.

Yritystoiminta moninaistuu. Kunhan rimpuilemme koronatilanteesta ulos, on odotettavissa uusia mahdollisuuksia ja työtilaisuuksia. Silloin voittajina selviävät ne, jotka ovat kehittäneet toimintaansa luovasti ja digitalisaatiota hyödyntäen. Menestyminen vaatii myös rohkeutta ja riskinottoa. Parhaimmillaan yrittäjä saa kokea huimia onnistumisia ja menestystä, mutta edelleen kannattaa varovaisuuden nimissä varautua myös toisenlaiseen tarinaan, johon vakuutukset ja Yrittäjäkassa voivat vastata.

Merja Jokinen
Kirjoittaja on Yrittäjän Työttömyyskassan (Yrittäjäkassa) kassanjohtaja.