31.08.2022 | Tuulimarja Myllymäki

Onko tavaramerkeissä järkee vai ei?

Arki ilman tavaramerkkejä ja brändejä olisi luultavimmin hankalaa ja tylsää. Jos tavaramerkkejä ei olisi, meillä olisi vain tavaroita tai palveluita.

Ei lenneltäisi Sinivalkoisin siivin ® eikä olisi tyhmää maksaa liikaa pesukoneesta. Kioskilla asiointikaan ei ehkä olisi nopeaa ja mukavaa. Tarjolla olisi aktiivisuusrannekkeita, mutta missään ei näkyisi sitä tuotenimeä, joka kertoisi silmänräpäyksessä, että kyseessä on se tietynlainen ja kotimainen tuote. Omaa lempijuomaa olisi vaikea löytää tummien juomien rivistöstä ja verkkopalvelun tarjoajaa olisi entistäkin työläämpi valita, kun tuotteen ja palvelun nimestä ei voisi päätellä mitään.

Nyt valinnan voi tehdä pitkälti nimen, logon tai myös värin perusteella ja tietää jo ennalta, mitä saa.

Tavaramerkin rekisteröinti tuo huomaamattakin hyötyä

Sen lisäksi että brändit hyödyttävät asiakasta tekemällä elämästä vähän värikkäämpää ja helpompaa, hyvästä tavaramerkistä ja rekisteröinnistä on valtavasti hyötyä sen omistajalle.

Usein käy niin, että rekisteröinnin tuomaa hyötyä ei edes huomaa. Ja joskus käy niin, että rekisteröinnin hyödyt huomaa vasta, kun on liian myöhäistä. Esimerkiksi silloin, kun kilpailija on rekisteröinyt itselleen – tietoisesti tai tietämättään – toisen yrityksen tavaramerkin ja kieltää sen käytön.

Rekisteröinnin ansiosta omistajalle kuuluvan yksinoikeuden osoittaminen helpottuu. Julkisesta tietokannasta näkyy, että tietty merkki on rekisteröity tietylle yritykselle tiettyjen tavaroiden ja palveluiden tavaramerkiksi. Tämä vähentää tahattomia loukkauksia.

Tavaramerkki on investointi  

Tavaramerkin hakemusmaksu voi tuntua vain menoerältä erityisesti yritystoiminnan alussa, ja varsinkin tällä hetkellä, kun tulevaisuus näyttää sumuiselta muun muassa sodan ja heikentyneiden talousnäkymien takia. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että kyseessä on investointi tulevaisuuteen. Investointi voi maksaa itsensä takaisin nopeastikin esimerkiksi lisääntyneinä klikkauksina ja asiakasvirtana, ja tuottoa se voi tuoda vuosikausia tai vuosikymmeniä.

Positiivisten mielikuvien ja hyvän maineen luominen tuotteen tai palvelun ympärille kysyy aikaa, vaivaa ja rahaa. Jos tavaramerkkiä ei suojaa rekisteröinnillä, yritys satsaa sellaiseen, jota se ei omista.

Tavaramerkki kasvattaa yrityksen arvoa

Sijoittajat ovat hyvin kiinnostuneita siitä, omistaako yritys aineettoman omaisuutensa, kuten tavaramerkkinsä. Yritys, joka suojaa investointejaan, omaisuuttaan ja osoittaa näin ymmärtävänsä aineettoman omaisuuden merkityksen, otetaan vakavasti. Myös monet yhteistyökumppanit, kuten jälleenmyyjät, voivat pitää rekisteröintiä edellytyksenä yhteistyölle.

Joskus rekisteröidyn tavaramerkin hyöty voi näkyä vasta, kun tavaramerkki tai koko liiketoiminta myydään. Yritysten arvosta valtaosa muodostuu aineettomasta omaisuudesta. Jos tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, se voi yrityskaupan yhteydessä aiheuttaa epäselvyyden siitä, voiko ostaja käyttää sitä.

Rekisteröityä tavaramerkkiä voi lisensoida eikä se ole vain suuryritysten juttu. Pienetkin yritykset voivat kehittää yritystoimintaansa eri tavoin lisenssisopimusten avulla. Aina ei tarvitse valmistaa tai tuottaa kaikkia tavaroita tai palveluita itse. Lisensointi voi olla merkittävä tulonlähde.

Rekisteröimätön tavaramerkki on suojaton

Rekisteröinti antaa omistajalle oikeuden kieltää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä samojen tavaroiden tai palveluiden yhteydessä. Jos et rekisteröi tavaramerkkiäsi, merkki on käytännössä vapaasti muiden käytettävissä ja rekisteröitävissä. Vakiintumisen eli laajamittaisen käytön kautta merkki voi saada suojaa, mutta vakiintumista on usein hankala todistaa.

Jos kilpailija nappaa merkin, yritys voi joutua palaamaan takaisin lähtöruutuun keksimään tuotteelle tai palvelulle uuden nimen. Silloin yrityksen tuote on vain yksi nimetön pullo pitkässä tummien juomien rivistössä tai yksi nimetön palvelu lisää hakukoneiden tuloslistoilla.    

Rekisteröinnin kustannukset ovat pieniä verrattuna sen tuomiin hyötyihin

Tavaramerkkihakemuksen hinta on Suomessa 225 euroa. Tämän lisäksi voi tulla maksettavaksi niin sanottu lisäluokkamaksu, jos tavaramerkin rekisteröi useammille erilaisille tavara- tai palveluryhmille.

Maksetulla hakemusmaksulla rekisteröinti on voimassa peräti 10 vuotta, ilman vuosimaksuja. Summa on pieni verrattuna sen tuomiin hyötyihin. Ja erityisen pieni se on verrattuna siihen, mitä asiassa riitely voi yritykselle maksaa.

Tuulimarja Myllymäki
Kirjoittaja on johtava neuvontalakimies Patentti- ja rekisterihallituksessa.