02.03.2023 | Tuulimarja Myllymäki

Olennainen on näkymätöntä

Pikku Prinssi opetti, että maailmassa tärkeitä asioita ovat ne, joita ei voi nähdä. Ja että näkymättömillä asioilla voi muuttaa maailmaa. Pikku Prinssi viittasi tällä rakkauteen ja ystävällisyyteen, mutta eikö ajatus olennaisten asioiden näkymättömyydestä pidä paikkansa myös yritysmaailmassa?

Yrityksen menestyksen kannalta olennaiset asiat ja omaisuus ovat usein näkymättömiä. Omaisuutta ovat myös aineettomat oikeudet, kuten tavaramerkki, patentti, mallioikeus, tekijänoikeus, liikesalaisuudet sekä kaikki yrityksessä eri muodoissa oleva tieto, taito ja tunnettuus. Siis yrityksen brändi.  

Tutkimusten mukaan ne yritykset, jotka omistavat vähintään yhden aineettoman oikeuden – kuten tavaramerkin, patentin tai mallioikeuden –  tekevät keskimäärin suurempaa voittoa kuin ne, jotka eivät omista yhtään rekisteröityä aineetonta oikeutta. Näillä yrityksillä on enemmän työntekijöitä ja myös enemmän liikevaihtoa työntekijää kohti. Ehkä yllättävää, mutta tutkimuksen mukaan pk-yritys hyötyy aineettomien oikeuksien suojauksista keskimääräisesti enemmän kuin suuryritys.

Miksi suojata näkymätöntä?

Brändi on yrityksen aineetonta omaisuutta, mutta sitä on silti mahdollista suojata ja sillä on valtavaa taloudellista merkitystä. Brändin perustana on tavaramerkki. Merkin suunnitteluun ja suojaamiseen kannattaa investoida, jotta sitä voi myös hyödyntää ja puolustaa.

Tavaramerkin rekisteröimisellä varmistetaan, että muut eivät saa myynnissä ja markkinoinnissa käyttää liian samankaltaista nimeä tai muuta tunnusta samankaltaisten tuotteiden ja palveluiden yhteydessä. Jos tavaramerkkiä ei rekisteröidä, se on käytännössä vapaata riistaa ja muiden rekisteröitävissä. Pahimmillaan rekisteröimättä jättäminen voi johtaa siihen, että yritys joutuu luopumaan nimestä tai tunnuksesta ja aloittamaan työn alusta uudella tavaramerkillä. Sen lisäksi, että silloin joudutaan vaihtamaan mainokset, kyltit ja pakkaukset, menetetään myös se maine ja tunnettuus, jota brändille oli jo luotu. Pahimmassa tapauksessa hyvä maine koituu suoraan kilpailijan hyväksi.

Rekisteröiminen osoittaa sijoittajille ja kumppaneille, että yritys ymmärtää aineettoman omaisuuden merkityksen, luottaa itseensä ja arvostaa osaamistaan. Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä käytettävä ®-symboli osoittaa asiakkaille, että yrityksen tuote tai palvelu on suojaamisen arvoinen, hyvä tuote.

Tavaramerkki myös tuottaa

Tavaramerkkihakemuksen lähtöhinta on Suomessa 225 euroa. Tämä tuntuu ehkä menoerältä, mutta se voi maksaa itsensä takaisin nopeastikin esimerkiksi lisääntyneinä klikkauksina ja asiakasvirtana. Hakukonemarkkinoinnin asiantuntijoiden mukaan R- ja TM-symbolien käyttö mainoksissa lisää klikkauksia. Tuottoa tavaramerkki voi tuoda vuosikausia tai vuosikymmeniä muun muassa lisenssisopimusten kautta

Niin yritysmaailmassa kuin muussakin elämässä arvokkaimpia asioita ovat ne, joita ei voi nähdä. Ne ovat myös niitä, jotka tuottavat paljon hyvää. On se sitten aineellista tai aineetonta.

Tuulimarja Myllymäki
Kirjoittaja on johtava neuvontalakimies Patentti- ja rekisterihallituksessa