17.03.2020 | Ani Rumpu

Netvisor auttaa pitämään veroasiat hallussa

Yksi yrittäjän tärkeimmistä velvoitteista on verojen maksaminen. Sinun on huolehdittava, että yrityksen menojen jälkeen tilille jää riittävästi rahaa ainakin verojen maksuun. Yritys ei ole kovin pitkäikäinen, jos verot jäävät maksamatta.

Pysyäksesi selvillä yrityksen tuloista, menoista ja kannattavuudesta on sinun seurattava kirjanpitoasi ajantasaisesti. Sinulla täytyy olla koko ajan tämän päivän tieto tilillä olevien varojen lisäksi myös tulevista tuloista ja menoista.

Olisi hienoa, jos sinulla olisi näkymä muutamia kuukausia eteenpäin, jotta voit etukäteen varautua mahdollisiin suurempiin menoeriin. Et pysty mitenkään arvioimaan ensi kuun kassatilannetta, jos saat kirjanpitäjältäsi vain edellisen kuukauden raportteja yrityksen kirjanpidosta. Myöskään pelkkä pankkitilin saldo ei kerro todellista kuvaa yrityksesi maksuvalmiudesta.

Kun tiedät, miten paljon sinulla on tulevina kuukausina tuloja ja menoja pystyt myös varautumaan velvoitteisiin, kuten verojen maksuun paremmin.

Taloushallinto-ohjelmistolla pysyt ajan tasalla

Sähköisessä taloushallinto-ohjelmistossa, kuten Netvisorissa, pystyt tekemään tilinpäätöskelpoista kirjanpitoa joka kuukausi. Se tarkoittaa, että kirjanpitosi on koko ajan ajan tasalla kaikista tuloista ja menoista, ja siten myös maksettavien verojen todellinen määrä tiedetään tarkasti.

Ohjelmiston ansiosta pysyt koko ajan kärryillä siitä, onko ennakkoveroja maksettu riittävästi. Tilinpäätösvalmius tosin vaatii, että kaikki tapahtumat kirjataan kirjanpitoon koko ajan ajantasaisesti. Esimerkiksi kaikki osto- ja myyntilaskut täytyy jaksottaa oikein sekä matkalaskut ja luottokorttiostot kohdistaa mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Tarkan kirjanpidon ansiosta pystyt myös ennakoimaan, mihin suuntaan yrityksen tulos on kehittymässä ja onko verottajan määräämän ennakkoveron määrä oikea myös tulevina kuukausina.

Yrittäjän monet verot

Yrittäjä joutuu maksamaan tuloistaan monenlaisia veroja; arvonlisäveroa, yritystuloveroa, henkilökohtaista tuloveroa ja osasta osinkoja voi myös maksaa pääomatuloveroa.

Arvonlisävero

Yritys on heti perustamisen jälkeen arvonlisäverovelvollinen, mikäli toiminta on luonteeltaan arvonlisäverollista. Alv:n voi ilmoittaa ja maksaa verottajalle Omavero-palvelussa tai suoraan taloushallinto-ohjelmistosta. Arvonlisäverot voi maksaa kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain, riippuen yhtiön liikevaihdosta. Hyvin pienimuotoisessa toiminnassa voi alv:n ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain. Jos vuotuinen liikevaihto on 30 000 – 100 000 euroa, voi verot ilmoittaa ja maksaa kvartaaleittain. Sitä suuremmissa yrityksissä alv:t on maksettava kuukausittain.

Yritystulovero

Yrityksen verotettavasta tuloksesta on maksettava yritystuloveroa. Sitä maksetaan pitkin vuotta ennakoina ja se tasataan verovuoden päättymisen jälkeen. Uuden yrityksen tulee hakea ennakkoveroa erikseen ja verottaja arvioi yrityksen ensimmäisen vuoden ennakot saamiensa tietojen perusteella. Ensimmäisen vuoden aikana on erittäin tärkeää seurata, toteutuvatko yrityksen tulot arvioidun mukaisesti eli riittääkö maksettu ennakko. Ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta, jos näyttää, että liiketoiminta on ollut selkeästi suurempaa tai pienempää kuin ennakkoon on arvioitu. Toki verovuoden päätyttyä, voi maksaa lisäennakkoa, mutta tähän on myös syytä varautua, ettei se tule yllätyksenä.

Henkilökohtaiset verot

Kolmas on yrittäjän henkilökohtainen tulovero, jota tulee maksaa, jos nostaa yrityksestään palkkaa. Yrittäjän nostamasta palkasta menee verot kuten muillakin palkansaajilla. Jos yrittäjä nostaa osinkoja, täytyy niistäkin maksaa verot henkilökohtaisessa verotuksessa. Tästä tarkemmin Bisnespöytä-podcastin verosuunnittelu-jaksossa tai Osinkona vai palkkana -blogissa.

Lue verosuunnittelusta myös Netvisor-blogista.

Tulevat verouudistukset jo hoidossa

Netvisor taloushallinto-ohjelmiston käyttäjät selviävät tulevista taloushallintoon kohdistuvista viranomaisuudistuksista helpolla, sillä ohjelmiston kehityksessä on kaikki uudistukset otettu huomioon jo hyvissä ajoin.

Esimerkiksi vuonna 2022 voimaan astuva alv-ilmoittamisen uudistus on jo nyt huomioitu Netvisorissa. Samoin suunnitteilla olevaan transaktio- eli lasku- ja kuittikohtaisen alv-ilmoituksen käyttöönottoon on alettu jo varautua.

Nämä uudistukset tulevat koskettamaan kaikkia arvonlisäverovelvollisia yrittäjiä. Molemmat uudistukset tähtäävät verokertymän turvaamiseen, tietojen oikeellisuuden varmistamiseen ja harmaan talouden torjumiseen.

Uudistukset myös nopeuttavat alv-ilmoitusten käsittelyä ja vähentävät ilmoittajien hallinnollista taakkaa, koska ne ohjaavat verovelvollisia käyttämään sähköisiä ohjelmistoja. Ainakin alkuun verohallinnolla tullee olemaan vaihtoehtoinen metodi ilmoitusten tekemiseen, mutta lisätietovaatimukset kasvattavat käsin tehtävän ilmoittamisen työtaakkaa merkittävästi.

Tänä vuonna toimintansa aloittava yritys saa nyt Netvisor taloushallinto-ohjelmiston vuodeksi käyttöönsä ilman kk-maksuja.

Lue lisää kampanjasta ja katso Uusyrityskeskuksen asiakkaille kootut materiaalit osoitteesta www.netvisor.fi/uusyrityskeskus.

Kirjoittaja työskentelee Content Producerina Visma Solutions Oy:ssä.