28.02.2024 | Piia Malmberg

MOP-hankkeesta eteenpäin kohti omistajanvaihdosten aktiivista edistämistä

Suomen Uusyrityskeskukset on ollut mukana MOP-hankkeessa yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Suomen Yrittäjien sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kanssa. Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa toimintamalleja kaupunkikeskusten ulkopuolella toimiville myyjille ja ostajille, jotta he ohjautuisivat omistajanvaihdospalveluiden aktiivisiksi käyttäjiksi. Hankkeen aikana on muun muassa tehty aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä esimerkiksi selkeytetty julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoja omistajanvaihdospalveluihin liittyen. 

Suomen Uusyrityskeskuksissa koettiin hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä tärkeinä ja oikean suuntaisina, mutta edelleen omistajanvaihdoksiin liittyy tarpeita ja haasteita, joiden vuoksi on tärkeää jatkaa työtä omistajanvaihdosten edistämiseksi.

Omistajanvaihdoksiin liittyvän tietoisuuden kasvaminen on tärkeää

Suomessa on tällä hetkellä omistajanvaihdospato: arviolta 13 500 yrityksessä omistajanvaihdosasia on tällä hetkellä ajankohtainen. Asia koskee niissä olevia lähes 100 000 työpaikkaa, joita uhkaa loppuminen, mikäli sopivia ostajia ja jatkajia ei löydy.

Uusyrityskeskusverkostossa sekä yhteistyökumppaneiden keskuudessa omistajanvaihdoksiin liittyvä tietoisuus lisääntyi MOP-hankkeen myötä. Tämä on tärkeää, sillä omistajanvaihdosten edistäminen on yhteiskunnalle ja työpaikkojen säilymiselle merkittävä asia. 

Uusyrityskeskusverkoston työllä on suuri merkitys omistajanvaihdosten edistämiseen liittyen, sillä yrittäjyys voidaan myös aloittaa yrityskaupalla. Hankkeen aikana uusyrityskeskusverkostossa tuotiinkin paljon esiin Yritysostolla yrittäjäksi -ajattelua. Tätä työtä voidaan jatkaa esimerkiksi kansallisessa Omistajanvaihdosfoorumissa, jossa Suomen Uusyrityskeskukset on mukana. Ov-foorumilla on vuonna 2024 yritysostajien herättelyyn liittyen Ostajan vuosi.

Omistajanvaihdokseen tulee kiinnittää huomiota jo yrityksen perustamisvaiheessa

Jokainen yrittäjä luopuu liiketoiminnastaan jossain vaiheessa jollain tavalla, ennemmin tai myöhemmin. On tärkeää valmistautua omistajanvaihdokseen hyvissä ajoin. Jo yrityksen perustamisvaiheessa voidaan lähteä miettimään sitä, miten luopuminen tapahtuu ja milloin – mikä on yrittäjän odotus asian suhteen? Exit-suunnitelmasta puhutaan yleensä start up -maailmassa, mutta se sopii yhtä lailla perinteiseen yrittämiseen, vaikka exitin suhteen suunnitelma onkin perinteisissä yrityksissä erilainen. 

Hyvä yritys on aina myyntikunnossa, ja yrityksen liiketoiminnan hoitamisessa ja tulevassa luopumisessa auttaa, kun esimerkiksi dokumentaatio on tehty alusta asti myös yrityskaupan mahdollistavaksi. Tämäkin ohjeistus tulee ottaa aiempaa enemmän esiin myös yritysneuvonnan prosesseissa, ja omistajanvaihdoksiin liittyvää asiaa tullaankin lisäämään uusyrityskeskusverkoston neuvonta- ja koulutusmateriaaleihin.

Toimijoiden väliset rajapinnat selkiytyivät – yhteistyötä tarvitaan

Hankkeen aikana selkeytettiin julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoja omistajanvaihdoksiin liittyen. Se oli tarpeellista, ja tätä työtä sekä keskustelua eri osapuolten vastuista on tarpeen jatkaa. Rajapinnoista ja vastuualueista käytävä keskustelu on kuitenkin myös haasteellista, koska kaikki toimijat kokevat tekevänsä hyvää ja tärkeää työtä. 

Omistajanvaihdosten edistämiseksi tarvitaan kaikkia tahoja, mutta on tärkeää, että työnjako asian suhteen on selkeä. Julkisen sektorin tuottama maksuton matalan kynnyksen neuvontapalvelu sisältää asiakkaan ajattelua edistävää keskustelua sekä alustavaa neuvontaa omistajanvaihdosprosessista ja yrityksen arvon muodostumisesta. On kuitenkin tärkeää ohjata asiakas eteenpäin varsinaiselle omistajanvaihdosasiantuntijalle tai yritysvälittäjälle, kun alkaa yrityskaupan edistämisen varsinainen vaihe, eli esimerkiksi aktiivinen ostajan tai ostokohteen etsiminen, yrityksen arvon määrittäminen tai kauppakirjan ja muiden dokumenttien laadinta.

Omistajanvaihdosten rahoitus muodostaa pullonkaulan

Uusyrityskeskusverkostossa on huomattu, että tällä hetkellä omistajanvaihdosten rahoitus on hankalassa tilanteessa, ja erityisesti maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla on intoa ja tahtoa yritysostoon, mutta rahoitusehdot ovat merkittävästi tiukentuneet. Tähän tulee kiinnittää jatkossa huomioita ja varmistaa, että omistajanvaihdoksiin liittyviä rahoitusinstrumentteja on käytössä myös pienien yritysten ostajille.

Piia Malmberg
Kirjoittaja on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja