23.08.2018 | Piia Hartikainen

Miten hallitsen aikaa ja johdan itseäni yrittäjänä?

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen ongelmat voivat uhata yrittäjän jaksamista niin yrittäjäuran alkumetreillä kuin myöhemmissäkin vaiheissa. Yrittäjän on hyvä tiedostaa, että itsestään huolehtimalla huolehtii samalla yrityksensä menestymisestä.

Varsinkin alkava yrittäjä, joka on vasta kokoamassa asiakaskuntaansa, saattaa kokea, että kaikki tarjottu työ tulee ottaa vastaan – ja taloudellisista syistä ehkä täytyykin.  Aloittelevan yrittäjän saattaa olla myös haastavaa rajata omaa toimenkuvaansa. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin hyvä pohtia, millainen määrä työtä on sopivasti jaksamisen ja toimeentulon kannalta. Jos töitä tuntuu olevan enemmän kuin jaksaisi tehdä, olisi tärkeää osata rajata työn määrää ja tarvittaessa työnkuvaakin.

Toimin itse yrittäjänä sosiaalialalla sekä hyvinvointi-, kuntosali- ja ravintovalmentajana.  Yrittäjyyttä minulla on nyt takana yhteensä yli viisi vuotta, joista olen ollut täysipäiväisenä yrittäjänä reilut kolme vuotta. Töitä on ollut kiitettävästi ja täytyy myöntää, että joudun itse edelleen ajoittain kiinnittämään huomiota työn aikatauluttamiseen sekä siihen, että syön terveellisesti töiden lomassa ja varaan riittävästi aikaa työstä palautumiselle.

Kokemuksen kautta olen löytänyt tietyt tavat, jotka auttavat minua ajanhallinnassa ja itseni johtamisessa. Tässä tärkeimmät oivallukseni:

  1. Merkkaa kalenteriin KAIKKI

Yrittäjyyteen kuuluu paljon sellaista taustatyötä, joka ei liity yrityksen ydintoimintaan. Yrittäjän on kuitenkin osattava laskea työajaksi myös kaikki se ”sälä”, josta ei välttämättä makseta mitään. Näihin töihin voivat lukeutuvat mm. laskuttaminen ja kirjanpidolliset tehtävät. Riippuen alasta, voi aikaa mennä siirtymiseen paikasta toiseen. Myös kunnollisille ruokailuille olisi hyvä varata aikaa. Tämä kaikki tulisi sijoittaa kalenteriin sille aikavälille, jonka on päättänyt käyttää töihin.

  1. Pidä huolta, että kalenteriin jää VOK-aikaa

Työ kuin työ vaatii palautumista ja sen vuoksi on tärkeää merkata kalenteriin myös VOK-aikaa eli aikaa, joka on Vain Omaan Käyttöön. VOK-ajalla teen esim. omat salitreenit ja pidän muulla tavoin huolta itsestäni – yritykseni tärkeimmästä voimavarasta – koska ajattelen, että jos alan näyttää väsyneeltä, hommani voivat loppua.

  1. Puhu ääneen asioista, jotka saattaisivat muuten jäädä tekemättä

Yrittäjätaipaleeni alussa koin lomien pitämisen hankalana. Loma-ajalta ei välttämättä ole tuloja ja kassassa tulee olla kerättyä rahaa niin lomalle kuin sen jälkeiselle ajalle. Lisäksi ajattelin, että asiakkaat katsovat pahalla, jos pidän lomaa, koska työskentelen ihmisten kanssa hyvin tiiviistikin. Pikku hiljaa oivalsin, että kun aloin puhua lomasta ääneen jo hyvissä ajoin ennen loman alkamista, minun tuli todella pidettyä ihan kunnollinen loma. Olen huomannut, että ääneen puhuminen auttaa myös muiden tavoitteiden toteutumisessa. Se tekee tavoitteista entistä konkreettisempia.

  1. Ole hyvällä tavalla itsekäs

Yrittäjä on aina riippuvainen asiakkaistaan, sillä vain asiakkailta tulee rahaa. Asiakkaatkin ovat kuitenkin ymmärtäväisiä ja todella suovat yrittäjälle esimerkiksi lomailun. Yrittäjä voi kokea olevansa yrityksen kanssa naimisissa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, mutta niin ei tarvitse olla. Kyse on mielen hallinnasta. Koko elämää ei yrittäjänkään kannata uhrata työlle, jos uhkana on, että esim. omien lasten lapsuus menee siinä itseltä ohitse, parisuhde kariutuu tai ystävät jäävät liian vähälle huomiolle.

  1. Pidä tavoite kirkkaana mielessä

Kukaan ei sano yrittäjälle, mitä pitäisi tehdä, milloin ja mihin mennessä. Kaikki on kiinni omasta organisointikyvystä. Mielestäni organisointikyky on kykyä nähdä suuri kuva ja pienten yksityiskohtien merkitys suhteessa kokonaiskuvaan. On osattava nähdä, mikä vie kohti tavoitteita tänään, tässä kuussa ja tänä vuonna. Yrittäjä on ajanhallinnan lisäksi täysin itse vastuussa myös työnsä mielekkyydestä. Yrittäjäksi ryhtymisellähän tavoitellaan usein sitä, että päästään itse päättämään työn sisällöstä ja tekemään asioita, jotka innostavat. Jos mielekkyyden säilyttäminen omassa työssä vaatii sitä, että sanoo jollekin asiakkaalle tai työlle ei, niin silloin kannattaa todella sanoa ei.

Kirjoittaja toimii yrittäjänä ja toiminnanjohtajana sosiaalialalla Porstua ry:ssä sekä liikunta-alalla valmennusyritys ProVireessä yhdessä veljensä kanssa.