30.05.2022 | Anna Lavikkala

Mitä tarkoittaa vastuullinen työnantajuus?

Minulta kysyttiin viime viikolla, mitä on vastuullinen työnantajuus. Paikalla oli useita yritysjohtajia ja he alkoivat pohtia ääneen, mitä konkreettista tarkoitetaan vastuullisella työnantajuudella. Niin, ihan totta, hyvä kysymys. Vähän kuin ”hyvä johtaminen”. Tärkeää on, ettei ilmaisu jää sanahelinäksi, vaan tarkoittaa yrityksen arjessa todellisia tekoja ja tapoja.

Kaupan liitto on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, johon osallistuvat työnantajat sitoutuvat edistämään vastuullisen työnantajan periaatteita. Periaatteiden pohjalta vastuullinen työnantajuus herää eloon konkreettisena osana yritystoimintaa – miten työnantaja toimii työsuhteen elinkaaressa.

Noudata sääntöjä

Yritykset käyvät kovaa kilpailua hyvistä työntekijöistä. Yrityksen maine, arvot ja vastuullisuus ovat vetovoimatekijöitä. Rekrytointi on myös yrityksen mainetyötä. Siksi vastuullinen työnantaja noudattaa rekrytoinnin sääntöjä koko hakuprosessin ajan muun muassa asiallisilla haastattelukysymyksillä ja pitämällä kandidaatit tietoisena prosessin etenemisestä ja lopullisista päätöksistä.

Vastuullinen työnantaja huolehtii, että työn tekemisen perusasiat ovat kunnossa: jokainen työntekijä tietää oman perustehtävänsä ja työnsä tavoitteet sekä saa riittävästi rakentavaa palautetta voidakseen toteuttaa tavoitteensa, motivoituakseen ja ollakseen sitä kautta tuottava.

Ohjaa ja perehdytä

Vastuullisen työnantajan tehtäviin kuuluu perehdyttämistä, opastamista ja kouluttamista työhön ja sen muutoksiin. Myös perehdyttäminen ja ohjaus ovat olennainen osa työturvallisuutta. Työnantajan tulisi mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia, että työntekijä pärjää työssään ja tarjota hänelle mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa vaativampiin tehtäviin.

Panosta esimiestyöhön

Vastuullinen työnantaja noudattaa työehtosopimusta ja lakia – toimii pykälien mukaan. Se on hyvän johtamisen juridinen perusta. Pykäläviidakoista ei kuitenkaan tarvitse selviytyä yksin. Kaupan liitossa autamme jäsenyrityksiämme päivittäin. Kysymykset voivat koskea kaikkea palkasta työaikoihin ja vuosilomista erimielisyyksien ratkaisemiseen. Työsuhdeneuvonta on hyvin suosittua, samoin monet yrityskohtaiset työsuhdekoulutuksemme, kuten ”Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet”. Vastuullinen työnantaja panostaa esimiestyöhön, niin johtamiseen kuin osaamiseen.

Esimies joutuu puuttumaan, selvittämään ja toisinaan tekemään raskaitakin ratkaisuja. Hyvä esimies kuuntelee, on johdonmukainen ja toimii oikein. Näin hän ajan myötä ansaitsee luottamuksen ja rakentaa turvallisen, hyvän työilmapiirin, josta voidaan ponnistaa erinomaisiin tuloksiin.

Kohtele arvostavasti

Ihminen on kokonaisuus – tuskin kukaan pystyy täysin erottamaan työtä ja muuta elämää toisistaan. Elävää elämää on työn ja muun yksityiselämän yhteensovittaminen. Toisinaan elämä heittää varjoja yksityiselämään, ja silloin vastuullinen työnantaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan joustamaan ja tukemaan työntekijää, jotta hän voi palautua normaaliin työkykyynsä mahdollisimman nopeasti. Työssä jaksamisen peruselementtejä ovat oikein mitoitetut työmäärät, selkeät ohjeet ja työaikojen noudattaminen.

Lainsäädännön ja samalla terveen työilmapiirin perusedellytys on, ettei työpaikalla hyväksytä epäasiallista kohtelua eikä syrjintää. Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja puuttua epäasialliseen käytökseen. Vastuullinen työnantaja toimii tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Työpaikalla käyttäydytään toisia kohtaan arvostavasti ja hyvin.

Tästä kaikesta on kyse vastuullisessa työnantajuudessa. Vastuu yrityksen omista ihmisistä on tärkeä osa sen vastuullisuutta ja menestyksen mahdollistaja.

Anna Lavikkala
Kirjoittaja on Kaupan liiton työmarkkinajohtaja.