18.06.2018 | Tarja Pöyhönen

Miksi uusyrityskeskusten kautta syntyy kestäviä yrityksiä?

Usein luullaan, että uusyrityskeskuksissa yritetään saada synnytettyä uusia yrityksiä hinnalla millä hyvänsä. Moni yllättyisi, jos tietäisi, että olen täysin tyytyväinen silloinkin, jos neuvonnassa ollut asiakas päättääkin, että ei perusta yritystä. Ainoa oikea päätös on nimittäin se, joka on asiakkaalle parhaaksi. Joskus on parasta hylätä yritysidea tai jatkaa vielä sen hauduttelua.

Yritysneuvojan tehtävä on vastuullinen. Yrittäjyydestä haaveilevaa ei saa päästää mopolla moottoritielle. On varmistuttava siitä, että perustettavalla yrityksellä on edes lähtökohtaisesti menestymisen edellytykset olemassa. Lopputulostahan ei voi koskaan ihan varmaksi tietää, sillä kristallipalloa ei ole kenelläkään.

Uusyrityskeskusten tarjoamalle yritysneuvonnalle on juuri myönnetty uusien laatuvaatimusten mukainen laatusertifikaatti. Se edellyttää muun muassa sitä, että neuvontamme kautta perustetuista yrityksistä 80 % on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua. Vastaava prosentti kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on 50 %. Mikä sitten tekee yritysneuvonnastamme niin vaikuttavaa? Muun muassa nämä seikat:

  1. Tiedon tarjoaminen ja jäsentäminen

Monesti, kun asiakas tulee yritysneuvontaan, hänellä on joko infoähky tai tiedon puute. Molemmissa tapauksissa on syytä käydä yrityksen perustamiseen vaadittavia toimenpiteitä läpi muistilistoja ja laskelmapohjia hyödyntäen. Tässä meillä on hyvänä työkaluna Perustamisopas.

  1. Yrityselämässä mukana olevien asiantuntijoiden apu

Kun uusyrityskeskuksen yritysneuvoja on ensin käynyt asiakkaan kanssa läpi yrityksen perustamiseen liittyviä asioita ja yritystoiminnan edellytyksiä, lähetetään asiakas eri alojen asiantuntijoiden luokse jatkoneuvontaan. Näin asiakas saa mahdollisimman asiantuntevaa neuvontaa esimerkiksi rahoitukseen ja markkinointiin liittyen. Monet asiantuntijoistamme toimivat itsekin yrittäjinä, joten he ovat myös yrittäjyyden kokemusasiantuntijoita.

  1. Yritysidean ja yrittäjävalmiuksien huolellinen testaaminen

Neuvontaprosessi on yrittäjäksi aikovalle koeponnistus, jonka aikana selvitetään yritysidean kannattavuus ja yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Kun yrittäjäksi aikova käy läpi polun, jossa hän kohtaa ensin yritysneuvojan uusyrityskeskuksessa ja sen jälkeen asiantuntijat esimerkiksi tilitoimistossa ja mainostoimistossa, tulee käsiteltyä huolellisesti suurin osa olennaisista asioista: viranomaisvelvoitteet, kouluttautumistarve, rahoituskanavat sekä myynti ja markkinointi.

  1. Asiakaspalautteen hyödyntäminen toiminnan laadun kehittämisessä

Laatukriteerimme edellyttävät myös, että asiakastyytyväisyytemme on vähintään 4,0 asteikolla 1-5. (Tällä hetkellä uusyrityskeskusverkoston asiakastyytyväisyys on tasolla 4,6!) Asiakaskokemuksen mittaaminen on jatkuvaa, samoin kuin palautteiden seuraaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn kautta tulleet sanalliset palautteet tarjoavat meille jatkuvasti arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, mitä aiheita neuvonnassa tulisi painottaa enemmän. Meillä on myös tapana kysyä aina neuvonnan päätteeksi ihan kasvotustenkin asiakkaalta, kokiko hän hyötyvänsä neuvonnasta.

  1. Asiakkaan huolellinen valmistaminen päätöksentekoon

Voisin väittää, että neuvontaprosessimme läpikäyneellä henkilöllä on keskimääräistä realistisempi käsitys siitä, mitä yrittäjyys vaatii. Kun asiakas on varustettu riittävin tiedoin, hän osaa arvioida, onko hänestä kyseisellä hetkellä yrittäjäksi ja mitä kannattava liiketoiminta hänen tapauksessaan edellyttää.

En oikeastaan koskaan sano asiakkaalle, että hänen ei kannata perustaa suunnittelemaansa yritystä. Luotan siihen, että neuvontaprosessi ohjaa asiakasta oikeaan suuntaan. Kysymysten esittämisellä on erityisen tärkeä rooli neuvonnassa. Kun tarvittavat kysymykset on kysytty ja niihin löydetty vastaukset, on asiakas valmis tekemään päätöksensä!

Kirjoittaja on Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja ja yritysneuvoja.