24.06.2021 | Tanja Luukkanen

Luonnosta apua stressistä palautumiseen

Maailmanlaajuinen koronapandemia on aiheuttanut monille taloudellisten huolien lisäksi pelkoa omasta ja läheisten terveydestä. Osalla on ollut liian vähän töitä, kun samaan aikaan toisilla on ollut työtä liiaksikin. Asiantuntijat puhuvat korona-ahdistuksesta, jota pahentaa sosiaalinen eristäytyminen ja aiemmin voimavaroja tuottaneiden harrastusmahdollisuuksien väheneminen. Mutta on korona-ajassa ollut jotakin positiivistakin. Yhä useammat ovat löytäneet luonnon uudelleen ja ammentaneet voimavaroja luonnosta, yksin tai ystävän kanssa.

Voimavaroja luontoympäristöstä

Useat tutkimukset osoittavat luontoympäristön edistävän palautumista paremmin kuin rakennettu ympäristö. Suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä luonto ja sen virkistyskäyttö on tunnistettu tehokkaaksi tekijäksi psyykkisen ja fyysisen terveyden edistäjänä.

Valtakunnallisessa luonnon virkistyskäytön interventiossa (LVVI-tutkimus) vuosina 2009–2010 selvisi, että positiivisten tunnetilojen ja työstressistä palautumisen merkitys korostuivat luontoympäristössä liikuttaessa. Vahvimpia palautumiskokemukset olivat liikuttaessa metsä- tai peltoympäristöissä, joissa oli olemassa myös jokin vesielementti, kuten järvi tai meri, kun taas puistomaisten ympäristöjen vaikutus oli pienempi.

Lisää vaikutusta liikunnalla

Luonnon tuottamia hyvinvointivaikutuksia voidaan lisätä yhdistämällä liikunta ja luonto, koska liikunta itsessään jo lisää hyvinvointia ja terveyttä, parantaa kuntoa ja auttaa irtautumaan arjesta sekä parantaa mielialaa ja itsetuntoa. Luonnossa ulkoilulla on todettu samankaltaisia vaikutuksia ja ne ovat sitä vahvempia, mitä suurempi osuus vapaa-ajasta vietetään luonnossa ulkoillen ja mitä luonnonmukaisempi ympäristö on eli mitä vähemmän siellä on ihmisten jättämiä jälkiä.

Laajat metsät ovatkin kaikkein vaikuttavimpia paikkoja palautumisen kannalta, mutta edellytyksenä palautumiselle on, että ympäristö koetaan turvallisena. Turvallisuutta voi parantaa retkeilemällä yhdessä ystävän kanssa. Samalla toteutuu sosiaalisen kanssakäymisen hyvää tekevä vaikutus.

Lumoudu ja anna aistien elpyä

Luonnossa aistimme saavat elpyä, koska ärsykkeitä on vähemmän verrattuna rakennettuun ympäristöön. On myös todettu, että luonnosta lumoutuminen on yksi syy, miksi se koetaan elvyttävänä ympäristönä. Kauniit maisemat virkistävät mieltämme ja vievät ajatuksemme pois arjen haasteista. Suomalaisille metsä on erityisen merkittävässä roolissa, kun hakeudutaan rentoutumaan ja virkistymään arjen keskellä. Mielipaikka on usein myös vesistöjen äärellä tai se voi olla vaikkapa kesämökki tai maaseutuympäristö.

Elämme nyt keskikesän kauneinta aikaa, jolloin voimme nauttia luonnosta kaikilla aisteilla. Kasvit ovat vehreimmillään, linnunlaulu ja kukkien tuoksu hellivät aistejamme. Nautitaan nyt kesästä täysin siemauksin, jokainen omalla tavallamme ja omassa mielipaikassamme aikaa viettäen.

Tanja Luukkanen
Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija, joka rakastaa luontoa ja on erityisen kiinnostunut työssä jaksamiseen liittyvistä teemoista. Ammattiliitto Pro tarjoaa mm. ProSoolo- yksinyrittäjäpalvelun osoitteessa prosoolo.fi.