22.06.2020 | Nina Leppäniemi

Kuka huolehtii yrittäjästä, jollei yrittäjä itse?

Väite, että yrittäjän, ja erityisesti pienyrittäjän, liiketoiminnan kannalta tärkein pääoma on yrittäjä itse, on paitsi klisee myös totta.

Yrittäjän vapauteen linkittyy valtava vastuu omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. Vaikka hyvinvointi on positiivinen juttu, ei siitä huolehtiminen ole aina ollenkaan niin yksioikoisen mukavaa tai helppoa.

Mietitäänpä. Yrittäjän, kuten aivan jokaisen ihmisen, työhyvinvointi rakentuu terveellisestä ravitsemuksesta, riittävästä unesta, palautumista tukevasta arjen tasapainosta sekä haasteiden ja onnistumisen kokemusten sopivasta suhteesta. Karkeasti yksinkertaistaen pohja työelämän laadulle luodaan terveydestä ja toimintakyvystä. Terveelliset elintavat ja hyvä terveys ovat työkyvyn perusta. Fyysisestä kunnosta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää sekä fyysistä työtä paiskiville kuin aivotyöläisillekin. Mitä enemmän energiaa kuluu kunnosta huolehtimiseen, sitä enemmän saa vastineeksi virtaa arkeen. Paradoksaalista, mutta totta.

Hyvät valinnat tuppaavat kulkemaan käsikädessä. Riittävä ja hyvä uni hillitsee rasvan, suolan ja sokerin himoa. Terveelliset ruokailutottumukset lisäävät virkeyttä ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan. Lempeydellä ravitussa ja säännöllisesti liikkuvassa kropassa asuu virkeä mieli. Sitä tarvitaan, jotta kykenee tekemään oikeita päätöksiä niin elämässä yleensä kuin yritystoiminnassakin.

Vaali voimavarojasi

Työn autonomia eli vapaus päättää omista tekemisistään ja aikatauluistaan on yksi suurimpia yrittäjyyden etuja. Autonomialla on vahva yhteys muun muassa parempaan työn imuun. Työn imu on aidosti positiivinen tunne- ja motivaatiotila, joka parantaa elämänlaatua myös työn ulkopuolella.

Vapauden vastineeksi vaakakupin nurjalla puolella painavat esimerkiksi taloudellinen vastuu, työn epävarmuus, kiire ja työn sitovuus. Nämä kuormitustekijät on otettava huomioon yritystoiminnan pyörittämisessä ja mietittävä, mitä voimavaratekijöitä vaalimalla ja lisäämällä vaaka pysyy vähintäänkin tasapainossa.

Kun terveys ja toimintakyky ovat pohjana kunnossa, voi sen päälle latoa osaamista, jolla liiketoiminta pyörii. Osaamisesta ja ammattitaidosta on pidettävä aktiivisesti huolta, jotta sille on kysyntää jatkossakin. Keskeistä on muistaa, että yrittäjänkin voimavarat ovat vain yhden ihmisen voimavarat. Jokainen tarvitsee tukiverkon pärjätäkseen ja ennen kaikkea onnistuakseen. Opettele siis seuraava mantra huolella: verkostoidu, ulkoista, priorisoi ja delegoi.

Asenteella on oikeasti väliä

Se, että sinulla on osaamista, ei vielä itsessään ole avain auvoisaan yrittäjän arkeen. Ratkaisevaa on se, mitä itse ajattelet osaamisestasi ja kuinka keksit sitä hyödyntää. Jokaisella meistä on oma osaamispotentiaalimme, jonka täysimittainen hyödyntäminen vaatii oikeaa asennetta ja vahvaa motivaatiota.

Psykologinen pääoma on vahvasti yhteydessä työtyytyväisyyteen. Psykologinen pääoma rakentuu itseluottamuksesta, toiveikkuudesta, sitkeydestä ja optimismista. Syntymälahjana saatu perimä muodostaa raamit näille yksilön ominaisuuksille, ja pienehkö vaikutuksensa on myös olosuhteilla. Yksinkertaisen laskutoimituksen jälkeen jäljelle jää itse kullekin merkittävät vaikutusmahdollisuudet omiin arvoihinsa, asenteisiinsa ja ajatuksiinsa.

Voi olla jopa kivuliasta ymmärtää, että sillä sisäisellä puheella, jota itsellesi puhut, on järisyttävän suuret vaikutukset työtyytyväisyyteesi sekä laajemmin koko elämänlaatuusi – niin hyvässä kuin pahassa. Sisäinen puhe on kaiken lisäksi puhetta, jota kuulet päivittäin eniten. Kannattaa siis ajatella, miten kannattaa ajatella. Positiivinen asenne paitsi parantaa ongelmanratkaisukykyä myös lisää kykyä sopeutua muuttuvaan työelämään.

Hyvinvoiva yrittäjä tekee kannattavampaa yritystoimintaa, nauttii enemmän työarjesta ja elämästä yleensä sekä saa todennäköisemmin jäädä eläkkeelle terveenä. Hyvinvointi on iso juttu, joka syntyy useista pienistä valinnoista.

Yrittäjän hyvinvoinnin tärppilista

  • Tarkkaile työkykyäsi ja arvioi säännöllisesti, riittääkö se yritystoiminnan vaateisiin. Ota terveydestä huolehtimisen avuksesi työterveyshuolto sen tarjoamine palveluineen.
  • Muista säännöllinen ja terveellinen ruokailu sekä fyysisestä kunnostasi huolehtiminen.
  • Liiketoiminnan systemaattinen ja tavoitteellinen suunnittelu auttaa vähentämään kuormitusta. Panosta työn organisoitiin ja työsi reflektointiin. Laadi itsellesi suunnitelma siitä, kuinka ylläpidät osaamistasi ja varaudut tulevaisuuden tarpeisiin.
  • Tarkkaile ja säännöstele työn määrää ja työpäivien pituutta. Hetkellisiä kiirepiikkejä jaksaa, kun sitä seuraa suvantovaihe. Kiireestä ja stressistä on ehdittävä välillä palautua perusteellisesti.
  • Lisää ja vaali voimavaratekijöitäsi. Pohdi, mikä työssäsi on erityisen palkitsevaa ja mistä nautit kaikista eniten. Mieti sitten, kuinka voisit lisätä tätä tekemistä arkeesi.
  • Kuulostele itseäsi herkästi ja toimi ennakoivasti.
  • Jos jaksamisen kanssa on ongelmia, työtä kannattaa tehdä entistä suunnitelmallisemmin. Keskity vain yhteen asiaan kerrallaan ja muista tauottaa työntekoa entistä enemmän.
  • Yrittäjän lähipiiri on monesti erityisesti pienyrittäjän lähin ja tärkein tukiryhmä. Anna siis aikaa läheisillesi osoittaaksesi arvostuksesi heitä kohtaan.

Kirjoittaja on viestinnän ja hyvinvoinnin asiantuntija viestintätoimisto Kumppaniassa.