02.10.2019 | Erkki Holmila

Kolme tavaramerkkitärppiä aloittavalle yrittäjälle

Yritys tunnetaan sen tavaramerkeistä. Tavaramerkki on yrityksen tuotteen tai palvelun kaupallinen tunnus, tyypillisesti sen nimi, logo tai slogan. Nimen valinta on jokaisella yrityksellä aivan ensimmäisiä päätettäviä asioita. Tässä muutama vinkki helpottamaan sitä.

1. Valitse nimi, joka erottuu

Tavaramerkin tehtävänä on erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut muiden tarjoamista tuotteista tai palveluista. Hyvän nimen valintaan kannattaa panostaa. Hyvä nimi on helposti viestittävissä, omaperäinen, lyhyt ja ytimekäs, ja sillä ei ole negatiivisia mielleyhtymiä. Oikeudelliselta näkökannalta hyvä nimi on sellainen, joka voidaan suojata tavaramerkkirekisteröinnillä, ja jonka käyttö ei loukkaa muiden oikeuksia.

Valitettavan usein yritykset valitsevat tuotetta tai palvelua kuvailevan nimen, jolla ei pysty erottautumaan markkinoilla ja jota ei voi myöskään voi rekisteröidä tavaramerkiksi. Jotta nimi voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, se ei saa kuvailla tuotteen tai palvelun laatua, määrää, käyttötarkoitusta, kokoa, maantieteellistä alkuperää tai jotain muuta ominaisuutta. PRH on hylännyt esimerkiksi. nimet ”Taskumatti”. ”Lakimies24” ja ”Laaja Terveysturva” liian kuvailevina. Hyvä nimi voi olla täysin keksitty (esim. ”Pepsi”) tai asiayhteydestä irrotettu sana (esim. ”Apple” elektroniikkatuotteille).

Ennen nimen lopullista valintaa kannattaa myös varmistaa, että muut tahot eivät ole rekisteröineet samaa tai samankaltaista nimeä samalla toimialalla. Nimellä, jota ei voi elinkeinotoiminnassa käyttää, ei tee yhtään mitään, eikä sellaisen nimen markkinointiin tai suojaamiseen kannata panostaa. Nimen vaihtaminen jälkikäteen on kallista ja työlästä, ja vanhan nimen markkinointiin käytetyt panostukset menetetään.

2. Rekisteröi nimi tavaramerkiksi mahdollisimman aikaisin

Kun nimi on valittu, kannattaa se rekisteröidä tavaramerkiksi mahdollisimman pian. Rekisteröinnin suhteen ei kannata ajatella, että tavaramerkit eivät koske pieniä yrityksiä. Coca-Cola teki ensimmäisen tavaramerkkihakemuksensa vuonna 1892 vain muutamia kuukausia perustamisensa jälkeen, Google vain 12 päivää perustamisensa jälkeen. Oikeus nimeen kuuluu lähtökohtaisesti sille, joka rekisteröi sen ensimmäisenä. Suomessa merkin käytön aloittamisella ei saa siihen oikeuksia, ja vaikka merkin käyttö olisikin aloitettu, on mahdollista, että jokin toinen taho rekisteröi sen omaksi merkikseen. Rekisteröinnin kanssa ei siis kannata odotella, vaan hoitaa se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rekisteröinnin kustannus on pieni verrattuna sen tuomiin hyötyihin. Kun hakemus on laitettu vireille, kukaan toinen ei voi saada nimeen parempaa oikeutta. Rekisteröity tavaramerkki on myös erityisen tärkeä yrityksen kansainvälistyessä, ja monissa maissa paikalliset kumppanit (esimerkiksi maahantuojat ja jälleenmyyjät) pitävät rekisteröintiä yhteistyön aloittamisen edellytyksenä.

USA:n patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan yritykset, jotka tekevät ensimmäisen tavaramerkkihakemuksensa ensimmäisen elinvuotensa aikana, kasvavat selvästi muita yrityksiä nopeammin ja ovat muita innovatiivisempia.

3. Käytä apuna asiantuntijaa

Noin 80% suomalaisten yritysten tavaramerkkihakemuksista tehdään ilman asiamiestä. Näiden rekisteröintien kohdalla hylkäys- ja sillensäjättöprosentti on huomattavasti korkeampi kuin hakemuksissa, joissa käytetään asiamiestä. Lisäksi itse tehtyjen hakemusten laatu on usein heikko. Asiamies voi neuvoa muun muassa siinä, kannattaako yrityksen rekisteröidä tavaramerkiksi nimi, logo vai molemmat. Yritysten itse tekemien hakemusten kompastuskivenä on usein myös puutteellisesti laadittu tavara- ja palveluluettelo. Tavaraluettelon puutteellisuus hankaloittaa usein myös suojauksen laajentamista ulkomaille. Hyvin tehty ensimmäinen tavaramerkkihakemus pienentää suojauskustannuksia jatkossa.

Asiamies myös vastaa koko hakemusprosessin sujuvuudesta, kuten määräpäivien valvonnasta ja virastoille (PRH, EU:n teollisoikeuksien virasto tai Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO) toimitettavien lausumien laadinnasta ja toimittamista. Asiamiestä käyttämällä hakemuksen laatu ja sen hyväksymistodennäköisyys paranevat merkittävästi.

Lisätietoja tavaramerkeistä saat osoitteesta tavaramerkki.fi.

Tavaramerkki.fi -sivuston ylläpitäjä Ipriq Oy on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n virallinen yhteistyökumppani.

Kirjoittaja on Ipriq Oy:n osakas ja IPR-lakimies.