25.05.2020 | Minna Siitari

Kohti kestävää yrityskasvua

Kohti kestävää yrityskasvua Uusyrityskeskus® webinaarissa 19.5.2020 katsottiin koronan keskeltä kohti uutta alkua ja perehdyttiin asiantuntijapuheenvuorojen avulla yrityskasvun tärkeisiin elementteihin.

Yrityskasvu lähtee suunnitelmasta. Hyvä suunnitelma ei ole tarina, vaan konkreettinen työkalu, joka toimii sekä päätöksenteon että toteutusten ohjenuorana. Suomessa yhdenkään yrittäjän ei tarvitse jäädä suunnitteluun liittyvien kysymysten tai pohdintojen kanssa yksin.

Uusyrityskeskus® -yritysneuvonta tarjoaa 150 paikkakunnalla maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yrityskohtaisten suunnitelmien arvioinnissa yhdessä laajan asiantuntijaverkostonsa kanssa. Yritysten selviytyminen sekä säilyvät että syntyvät työpaikat ovat kriittisen tärkeitä paluussa normaaliin arkeen.

Pk-yritysten nykytilanne EK:n kyselyiden valossa

Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Outi Ervasti, Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) tarjosi webinaarissa katsauksen suomalaiseen yritysrakenteeseen ja pk-yritysten nykytilanteeseen. Suomi on pienvaltaisten yritysten maa. Suomessa on 286 000 yritystä, joista 83 300 on työnantajayrityksiä. Pk-työnantajista 76 % on 2-9 henkilön yrityksiä. Työllisyyden kannalta huolta aiheuttava trendi on vuodesta 2013 lähtien laskenut työnantajayritysten määrä. Työnantajayritysten määrä on vähentynyt tänä ajanjaksona 8 000 yrityksellä, kun yksinyrittäjien määrä on noussut vastaavana ajankohtana reilulla 8 000 toimijalla.

Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. Suomessa tarvitaan mittava määrä uusia työpaikkoja, joten Suomen elinkeinoelämän kannalta edelleen kasvava yksinyrittäjien määrä on työpaikkojen kasvun kannalta haastava yhtälö. Esityksessä käytiin läpi myös yritysten omistajanvaihdostilannetta ja akuuttia jatkajien löytämisen tarvetta. Omistajanvaihdosten onnistumisessa on kyse 80 000 työpaikan säilymisestä.

EK on toteuttanut kevään aikana työnantajayrityksille säännöllisesti koronakyselyitä. Tuoreen kyselyn tulokset kertovat koronakriisin vaikeuttavan laajasti yritysten normaalia toimintaa. Kolmannes yrityksistä kertoo liikevaihdon laskeneen vähintään 50 % vuoden takaiseen tilanteeseen. Odotukset kesäkuulle eivät näytä merkittävää parannusta tilanteeseen. Positiivista suuntaa koronakyselyssä antoi se, että 78 % vastaajista kertoi yrityksen jatkuvuutta kartoittaneeseen kysymykseen yritystoiminnan jatkuvan edelleen kolmen kuukauden päästä. Ensimmäisessä kyselyssä vastaava luku oli 69 %.

Kasvurahoituslähteet, kriisiajan rahoitus ja viisi vinkkiä kasvun tueksi

Nordean kasvurahoitusyksikön vetäjä Vesa Riihimäki tarkasteli webinaarissa yrityskasvun rahoituslähteitä, kriisiajan rajoitusta ja antoi vinkkejä kasvurahoituksen suunnitteluun.

Nordea on rakentanut seitsemän vuotta kasvuyritysekosysteemiä yhteiskuntavastuullisena toimijana sekä yrittäjyyden, yrityskasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Suomessa kasvurahoitusmarkkina on melko tuore. Tämä näkyy kasvurahoituksen monimuotoisuuden, määrän ja laadun voimakkaana kehittymisenä viime vuosina.
Vuonna 2019 suomalaisten aikaisen vaiheen kasvuyritysten rahoitusmarkkinan koko oli 511M€. Markkinat jakautuivat kategorioittain seuraavasti: ulkomaiset pääomasijoittajat (180M€), muut ulkomaiset sijoittajat (115M€), suomalaiset pääomasijoittajat (113 M€), suomalaiset bisnesenkelit (54M€) ja Muut mm. joukkorahoitus ja kiihdyttämöt (49 M€).

Koronakriisin aikana eri rahoitusvaihtoehtojen korostetaan olevan tarjolla vain elinkelpoisille yrityksille. Esityksessä sivuttiin myös Nordean kriteeristöä yrityksen elinkelpoisuudesta; mikäli yritystä olisi voitu rahoittaa joulu-tammikuussa, mitä todennäköisimmin rahoituksen edellytykset ovat tälläkin hetkellä edelleen olemassa.

Asiantuntija-apua ja verkostoja sopivimman kasvurahoituksen löytämiseksi kannattaa aina hyödyntää. Esityksensä lopuksi Vesa Riihimäki kävi konkreettisin esimerkein läpi seuraavia vinkkejä kasvurahoituksen suunnitteluun:

  1. Hyödynnä rahoituksen monipuolinen tarjoama.
  2. Selvitä ja hyödynnä myös rahoittajan verkostoja.
  3. Arvioi yrityksen kasvurahoituksen kokonaisedullisuus.
  4. Mieti ja suunnittele rahoituskierroksia pidemmällä aikavälillä.
  5. Suunnittele ajankäyttöä. Mitä teet itse ja missä hyödynnät asiantuntijoita.

Yrittäjän työkyvyn varmistaminen kriisin aikana ja osana kasvusuunnitelmaa

Webinaarin viimeisessä asiantuntijaesityksessä keskityttiin yrittäjän työkyvyn varmistamiseen kriisin aikana ja osana kasvusuunnitelmaa. Asiantuntijoina esityksessä toimivat Varman Työkykyjohtamisen palveluista Kai Tolvanen ja Anne Kekki-Heleoja.

Yrittäjän selviytymisen kannalta eräs keskeinen kysymys kuuluu: Miten sinä jaksat nyt? Yrittäjyyden riskien hallinnassa autetaan varmistamaan yrittäjän työkyvyn säilyminen mahdollisimman hyvänä. Työkyky vaihtelee yrittäjyyden aikana ja on tärkeää tunnistaa mihin suuntaan oma työkyky on menossa sekä ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä. Varman esityksessä käytiin läpi niitä tekijöitä, joihin yrittäjän kannattaa keskittyä ja joilla voi edesauttaa omaa hallinnan tunnetta kriisinkin keskellä.

Oman työkyvyn arviointiin on tarjolla helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla tietoisuutta hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on mahdollista lisätä. Oman vuorokauden erilaisia hetkiä hahmottamaan auttava ”Einstein Window” -työkalu neuvoo tunnistamaan omassa rytmissä rauhallisia, keskittymistä mahdollistavia hetkiä sekä ruuhka-aikoja. Hetkiin liittyvät erilaiset vireystilat ja keskittymisen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää erilaista huomiota vaativien tehtävien suorittamiseen.

Yrittäjyyden riskien hallinnassa ja työkyvyn säilyttämisessä on tärkeää muistaa, että tavoitteet eivät ole kaikille samat. Arjessa kannattaa nauttia jokaisesta onnistumisesta ja välitavoitteiden saavuttamisesta. Esityksessä oli lopuksi tarjolla kattava linkkilista yrittäjän työkykyä, yrityksen riskien hallintaa ja yrityksen kasvua edesauttavista materiaaleista.

Kohti kestävää yrityskasvua Uusyrityskeskus® webinaarin toteuttivat Suomen Uusyrityskeskukset ry, NewCo Helsinki, Nordea Suomi, Työeläkeyhtiö Varma ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Uusyrityskeskus® webinaari on osa SUK ry:n yritysyhteistyön kehittämishankkeen jalkautusta.

Webinaarin voit katsoa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n YouTube-kanavalta.

Kirjoittaja on projektipäällikkö Suomen Uusyrityskeskukset ry:ssä.