01.02.2024 | Juha Vastamäki

Franchising on vastuullista yhdessä yrittämistä

Vastuullisuudesta puhutaan nyt kaikissa yrityksissä ja kaikilla toimialoilla. Odotuksia vastuullisen liiketoiminnan suhteen ei ole ainoastaan asiakkailla, vaan kaikilla yrityksen sidosryhmillä: yhteistyökumppaneilla, rahoittajilla, viranomaisilla ja lainsäätäjillä sekä entistä useammin myös yrityksen omalla henkilöstöllä.

Monissa pk-yrittäjissä odotukset herättävät ristiriitaisia tunteita. Monet tekevät jo kaikkensa pienentääkseen toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia, huolehtiakseen hyvin henkilöstöstään ja toimiakseen muutenkin kestävällä tavalla. Mitä muuta vastuullisuus voi tarkoittaa – ja mitä muuta yksittäinen yrittäjä voi tehdä toimiakseen oikein?

Yksityisyrittäjä saattaa jopa hieman kadehtia naapurin franchisingyrittäjää, jolle monet asiat – myös liiketoiminnan vastuullisuus – tuottavat vähemmän ongelmia.

Ei yksin vaan yhdessä yrittämistä

Franchisingyrittäminen on täysiveristä yrittäjyyttä riskeineen ja palkintoineen. Franchisingin parissa on kuitenkin tapana sanoa, että franchising ei ole yksin yrittämistä, vaan yhdessä yrittämistä. Koko toiminnan pohjalla on franchise-antajan eli ketjun ja franchisingyrittäjän yhteistyö.

Ketju on tehnyt valmiiksi mittavan kehitystyön ja testannut liikeidean. Yrittäjä saa käyttöönsä valmiin toimintakonseptin ja brändin, jonka asiakkaat jo tuntevat. Myös liikepaikka-asioissa ketju auttaa yrittäjää pääsemään niille parhaille paikoille, jotka eivät välttämättä edes ehdi vapaille markkinoille.

Luotettavien hankintakanavien ja yhteistyökumppaneiden löytäminen vie yrittäjältä usein paljon aikaa ja voimavaroja. Osto- ja muut ehdotkaan eivät ehkä ole kovin edullisia yksittäiselle yrittäjälle. Ketjun yhteisvolyymin turvin yhteistyökumppanit kuitenkin kilpailutetaan parhaiden ehtojen saamiseksi. Toimivat verkostot kuuluvat keskeisesti ketjun franchisingpakettiin.

Ei ole ihme, että franchisingyrittäjät selviävät yrittäjyyden raskaista alkuvuosista tutkitusti yksinyrittäjiä paremmin.

Toiminnan pohjana franchisingin eettiset säännöt

Ketjun ja yrittäjän yhteistyö auttaa yrittäjää vastaamaan myös vastuullisuusodotuksiin.

Kaikkien franchisingketjujen vastuullisuustyön yleisenä pohjana ovat Suomen Franchising-Yhdistyksen laatimat ja ylläpitämät franchisingin eettiset säännöt. Säännöt varmistavat sen, että ketjun ja yrittäjän yhteistyö pohjautuu yhdessä sopimiseen, avoimuuteen ja molemminpuoliseen hyötyyn.

Useimmissa ketjuissa on myös tehty paljon työtä, joka tukee yrittäjän liiketoiminnan vastuullisuutta. Moni ketju on esimerkiksi panostanut hankintaketjujen vastuullisuuteen ja laatinut ohjeistuksia, jotka auttavat yrittäjää ratkaisemaan työnantajuuden vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Yhä useampi ketju panostaa vastuullisuuteen myös yrittäjien koulutuksessa.

Vertaisapua muilta yrittäjiltä

Kaikesta ketjukaan ei tietysti vastaa. Yrittäjän vastuulla on edelleen hänen oman yksikkönsä liiketoiminta. Ketjun ohjeet ja yhdessä sovitut periaatteet helpottavat kuitenkin monissa käytännön asioissa, myös vastuullisuuteen liittyvissä.

On hyvä muistaa myös se, että jokaisessa ketjussa on suuri joukko muitakin yrittäjiä. Ketjun yrittäjät eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan vertaisjoukko – ja usein heiltäkin saa neuvoja sekä pienien että isojen käytännön kysymyksien ratkaisemiseen.

Juha Vastamäki
Kirjoittaja on Suomen Franchising-Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja.