20.11.2019 | Kari Björklöv

Aloittava yrittäjä vakuutusvaihtoehtojen äärellä

Kun ratkaiseva päätös yrittäjäksi ryhtymisestä on tehty, jää usein syvällisemmin pohtimatta, miten toteuttaa itselleen turvaa yritystoiminnan käynnistyessä. Asioita voi tarkastella riskin siirtämisen, jakamisen ja itsellä pitämisen näkökulmista. Osan voi hoitaa sopimuksin kumppanin sekä asiakkaiden kanssa ja osassa auttavat vakuutusyhtiön asiantuntijat tai taloushallinnon ammattilaiset.

Yrittäjän sosiaaliturva on budjetoitava kuluerä

Usein yrittäjäksi siirrytään palkansaajasta tai yhä useammin suoraan opiskelijasta. Edelleen, vaikka yrittäjän sosiaaliturva on kehittynyt merkittävästi parin viime vuosikymmenen ajan, on hyvä tiedostaa erot yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturvan välillä. Yrittäjän sosiaaliturva ja yrityksen riskien kattaminen siirretysti (vakuuttamalla) on hyvä ottaa huomioon jo yrityksen budjetoinnissa. Kaikki edellä mainitut vakuuttamiseen (vapaaehtoiset / lakisääteiset) liittyvät kuluerät ovat budjetoitavia kulueriä, ja niiden huomioinen täysimääräisesti jälkeenpäin voi muodostua haasteelliseksi.

Ainoa pakko, joka yrittäjäksi tulkittavalla henkilöllä on, on ottaa YEL eli Yrittäjäeläkevakuutus, jo yritystoiminnan alkuvaiheessa. Eläkevakuutuksessa on hyvä huomioida seuraavat seikat:

  • aloittava yrittäjä saa YEL -vakuutukseen 22 prosentin alennuksen neljäksi vuodeksi
  • vakuutus sisältää vanhuuseläkkeen lisäksi työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen, jotka monesti unohdetaan vakuutukseen liittyvää työtuloa määriteltäessä
  • vakuutuksen perustana oleva vuosityötulo vaikuttaa muun muassa Kelan etuuksiin.

Osakassopimus turvaa yritystoiminnan jatkumisen

Jos aloitat yritystoiminnan täysin yksin, niin ettei siihen osallistu lähipiiriäsi etkä ole avo- tai avioliitossa, vastaat pitkälti itse itsestäsi. Jos yritystoimintaan osallistuu puolisosi, perheenjäsen / -jäseniä tai olet perustanut yrityksen kumppanin kanssa, niin tilanne on jo toinen. Tällöin on tärkeää laatia yhtiö- tai osakassopimus ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Sopimuksessa määrittelette ne ehdot, joilla yrityksestä voidaan luopua. Näin helpotat yritystoiminnan jatkamista niissä tilanteissa, joissa toinen osapuoli haluaa tai joutuu irtautumaan yritystoiminnasta ja sinä haluat jatkaa sitä. Samalla vältyt mahdollisesti monien vuosien riidoilta esimerkiksi perikunnan kanssa.

Yrittäjänä 24/7

Yrittäjät ovat tunnetusti aktiivisia niin työ- kuin siviilielämässäkin. Tämän myötä kasvaa myös todennäköisyys joutua tapaturmaan. Yrittäjän työ- ja vapaa-aikaa on kuitenkin lähes mahdotonta erotella toisistaan eli tapaturmaturvan tulisi olla voimassa 24 tuntia vuorokaudessa. Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa myös mahdollisesta ammattitaudista ja/tai tapaturmasta aiheutuvia uudelleenkoulutus- ja/tai kuntoutuskustannuksia.

Nykyään yhä useampi aloittava yritys hakeutuu kansainväliseksi heti ensimetreiltä. Usein unohtuu se tosiasia, että kotivakuutuksen yhteydessä oleva matkavakuutus ei kata yritykseen liittyviä matkoja, vaan se on tarkoitettu puhtaasti lomamatkoille. Eli kansainvälistyminen vaatii matkustamisen ja muiden riskien osalta omaa vakuutusturvaa ja maakohtaisten riskien kartoittamista.

Edellä mainittujen lisäksi on hyvä harkita kokonaisturvan täydentämistä sairauskuluvakuutuksella, jolla mahdollistetaan sairauksien mahdollisimman nopea ja hyvä hoito. Ratkaisuun voi sisällyttää myös päivärahan, jolloin pitkäaikaisessa sairaudessa myös tulot ovat ainakin osittain turvattu. Laskentatavasta johtuen Kelan maksama sairauspäiväraha ei vastaa todellisia tuloja ja tämä tulee usein yrittäjälle yllätyksenä.

Autokin vaatii määräaikaishuoltoa

Ennen kuin yritys on tehnyt yhtään sitoumusta mihinkään, sillä olisi hyvä olla voimassa vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Näin turvattaan esimerkiksi toimeksiantoon, tilaukseen tai vuokraukseen liittyviin erimielisyyksiin kohdistuvia riskejä – edellyttäen että yrittäjä tai yritys on vastuussa niistä.

Yritystoimintaan liittyvät riskit vaativat aina erillisen kartoituksen heti toiminnan alkuvaiheessa ja sellainen on hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa asiantuntijan kanssa. Näin liiketoiminnan muutoksista tai laajentumisesta syntyvät uudet riskit eivät jää turvan ulkopuolelle. Yritystoimintaa voitaisiinkin verrata autoon, joka vaatii määräaikaishuoltoa toimiakseen moitteettomasti.

Kirjoittaja on Fennian yhteisöasiakkaista vastaava johtaja sekä Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen asiantuntijajäsen.