28.07.2022 | Monika Sievänen

3 + 1 vinkkiä kevytyrittäjäksi tai alustatyöhön aikoville

Yrittäminen alkaa usein kokeillen. Niin sanottu kevytyrittäjyys tai alustavälitteinen työ antaa tähän hyviä mahdollisuuksia. On kuitenkin huolehdittava, että ansiotyöhön kuuluvat velvoitteet tulevat silloinkin oikein hoidetuksi.

Keskeistä on, että työn suorittaja ja työn teettäjä varmistuvat, ollaanko sopimassa työsuhdetyöstä vai yrittäjätyöstä. Tässä muutama vinkki työeläkevakuuttamisen näkökulmasta.

1. Kevytyrittäjille ei ole omia kevyempiä vakuuttamissääntöjä

Eläketurvakeskus on viime aikoina saanut asiakkailta tiedusteluja kevytyrittäjien työeläkevakuuttamisesta. On myös kysytty, mistä löytyvät ne kevytyrittäjien vakuuttamissäännöt.

Ei ole olemassa kevytyrittäjän eläkelakia, jossa olisi normaalista poikkeavat kevyemmät työeläkevakuuttamisen säännöt. Kevytyrittäjiin ja alustatyönsuorittajiin sovelletaan samoja työeläkelakeja kuin muihinkin työnsuorittajiin. Ansiotyö, myös kevytyrittäjän ja alustatyönsuorittajan työ, vakuutetaan joko työntekijän tai yrittäjän eläkelain mukaan.

2. Työn osapuolten kannattaa selvittää roolinsa

Työnsuorittajan asema ja rooli työntekijänä tai yrittäjänä määrää sen, minkä lain mukaan työskentely tulee vakuuttaa ja myös sen, kenen tulee järjestää työeläketurva.

Työnantajan tulee järjestää työsuhteiselle työntekijälleen työntekijän eläkelain TyEL:n mukainen työeläketurva. Työnantaja myös maksaa suurimman osan työeläkevakuutusmaksusta. Yrittäjä, myös sivutoiminen tai kevytyrittäjänä työtä tekevä yrittäjä, vastaa itse yrittäjän eläkelain YEL:n mukaisesta vakuuttamisestaan.

3. Työeläkevakuuttaminen on hyvä selvittää samalla kun osapuolet sopivat työstä

Työstä ja sen ehdoista kannattaa sopia kirjallisesti. Kirjalliset sopimusehdot ovat helposti tarkistettavissa ja tarvittaessa todennettavissa. Samalla kun työstä sovitaan, työn suorittajan ja työn teettäjän on hyvä varmistaa, että osapuolet ovat samaa mieltä siitä, ollaanko sopimassa työsuhdetyöstä vai yrittäjätyöstä.

Voi myös olla tarpeen selvittää työeläketurvan ammattilaisilta, vastaako osapuolten yhteinen käsitys työnsuorittajan asemasta työntekijänä tai yrittäjänä sitä, miten asia työeläkelakien mukaan menee. Lakisääteinen työeläkevakuuttamisvelvollisuus on olemassa, vaikka osapuolet olisivat mieltäneet työeläkevakuuttamisvelvollisuuden laista poikkeavasti.

Kun työeläkevakuuttamisen selvittää jo työstä sovittaessa, työeläkevakuuttaminen menee alusta asti oikein, maksut peritään oikeilta maksajilta ja työeläke kertyy oikein. Tällöin ei ole tarvetta työeläkevakuuttamisen jälkikäteiseen selvittämiseen ja takautuvaan korjaamiseen.

Neuvoja eläkeyhtiöstä tai Eläketurvakeskuksesta

Jos työeläkevakuuttamisessa jäi työstä sovittaessa jokin epäselväksi, asiaa voi selvittää myös työskentelyn kestäessä ja jopa työskentelyn päätyttyä. Pitkäksi aikaa epätietoisuuden varaan ei kannata jäädä, sillä työeläketurvan jälkikäteisestä korjaamisesta aiheutuu yleensä lisäkuluja. Yrittäjälle voi myös koitua eläketurvan menetystä, jos yrittäjätoiminta on ollut pitkään vakuuttamatta.

Neuvoja työeläkevakuuttamiseen saat eläkeyhtiöstä ja Eläketurvakeskuksesta.

FAKTA

YEL-vakuuttamiseen ei vaikuta yrittäjän sivutoimisuus, vaan vakuutus on otettava, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Yrittäjyys jatkuu yhtäjaksoisesti neljä kuukautta
  • YEL-työtulo ylittää 8 262 euroa vuodessa (vuoden 2022 taso)
  • Yrittäjä on 18 – 67-vuotias

Lisää vinkkejä yrittäjyyttä kokeilevalle Eläketurvakeskuksen ylläpitämästä Työeläke.fi -palvelusta.

Monika Sievänen
Kirjoittaja toimii ratkaisupäällikkönä Eläketurvakeskuksessa