Yrittäjille suunnattu tieto

Palvelualojen työnantajat PALTA ry www.palta.fi

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on koonnut koronavirukseen liittyvät toimialansa
ajankohtaiset sisällöt yhteen sivustolleen; Paltan ajankohtaiset koronauutiset

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer www.superliitto.fi

Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super tiedottaa sivuillaan mm. koronaviruksen leviämisen ehkäisystä, työntekijöiden poissaoloihin ja Kelan korvauksiin liittyvistä aiheista sekä Ulkoministeriön matkustamiseen liittyvistä suosituksista.Näin työpaikoilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK www.mtk.fi

MTK on koonnut kanaviinsa tietoa Koronaviruksen vaikutuksista mm. seuraavista aihealueista:
– Suosituksia maatilojen varautumiseksi
– Kausityöntekijöiden saanti maa- ja puutarhatiloille uhattuna –
erityistoimia tarvitaan koronan vuoksi
– Tuetut lomat keskeytetään toukokuun loppuun saakka

Mikäli MTK:n kanavista ei löydy vastausta sinua askarruttaviin koronaviruskysymyksiin, voi kysymyksiä lähettää osoitteeseen viestinta@mtk.fi

Taloushallintoliitto www.taloushallintoliitto.fi

Taloushallintoliitto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita.
Taloushallintoliitto tulee järjestämään etäyhteyden mahdollisimman moneen koulutustilaisuuteensa. Jos ilmoittautuneilla ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä, tarjoaa liitto mahdollisuuden osallistua vastaavaan koulutukseen myöhempänä ajankohtana, kun epidemia on ohitse. Taloushallintoliiton koulutussivusto

Ajankohtaista yrittäjyydestä koronatilanteessa

Y-Studio
www.y-studio.fi

Y-Studio tarjoaa kattavasti sisältöä yrittäjän arkeen liittyviin kysymyksiin.
Yrittäjät kertovat; näin korona vaikuttaa arkeen

Talouskysymyksissä ensimmäisinä tulevat esiin kassanhallinta ja rahoituksen turvaaminen.
Keinoja, joiden avulla yrityksen rahavirrat voi purkaa auki
Myyntisaatavien kierron nopeuttaminen