14.02.2022

Tron på den egna förmågan tar dig framåt

Linnan Sähkö ja Tarvike i Nyslott erbjuder tjänster inom elbranschen samt driver en eltillbehörsbutik. Kundkretsen har ökat enormt, och utmaningen har varit att hitta tillräckligt kompetent personal.

Det var ett fint ögonblick för verkställande direktören Petri Korhonen när Linnan Sähkö ja Tarvike anställde sin första arbetstagare.

– Det kändes som att vi tog det första stora steget. Men han minns att han samtidigt tänkte: tänk om vi inte får några installationsuppdrag.

Men tron på de egna planerna har hela tiden varit stark, och den höll paniken borta. Petri berättar att det har gått väldigt bra att hitta en marknadsplats och få nya uppdrag, och kännedomen om och förtroendet för företaget har vuxit kontinuerligt i takt med arbetsprestationerna.

Linnan Sähkö ja Tarvike har ett brett serviceutbud – allt från elarbeten i industrianläggningar till inspektioner, luftvärmepumpar och utbildningar i elsäkerhet – och den stora utmaningen under företagstillväxten har därför varit rekryteringen. Kvalificerade elinstallatörer och särskilt personer med breda kunskaper inom branschen är en bristvara.

Det är viktigt att fördela arbetsbelastningen

Petri påminner alla företagare som planerar att rekrytera om att de anställda är företagets mest synliga visitkort. Därför är de anställdas bakgrund, arbete och uppförande av stor betydelse. Han anser att de första arbetstagarna som anställs bör vara kända sedan tidigare så att man vet att de är pålitliga och socialt kompetenta.

Anställda behövs även för att dela på företagarens arbetsbörda. Petri minns hur allt var så nytt och spännande i början, och det kändes som att han hade tillräckligt med energi för att arbeta dygnet runt. Under två, tre års tid arbetade han också dygnet runt.

– Ingen människa orkar det i längden. Man måste tänka mer på sin egen ork och kontinuiteten. Att pyssla med barnen, musiken och att fixa med hobbybilen är aktiviteter som ger mig en paus från tankarna på jobbet.

En realistisk affärsplan har varit en bra hjälp, och ledningsgruppen bestående av tre personer som man kan dela ansvaret med har minskat verkställande direktörens arbetsbelastning.

Man lär sig något nytt varje dag

Linnan Sähkö ja Tarvike fick vid etableringen stöd från Nyföretagscentrum i Östra Savolax. Företagsrådgivaren Juhani Rouvinen säger att Petri redan från starten varit aktiv och visat en vilja att lyckas. När den ursprungliga idén om att ta över en befintlig affärsverksamhet inte visade sig vara genomförbar, blev det bästa alternativet att grunda ett eget företag.

– En av företagets tydliga styrkor var företagarens branschkännedom och den målmedvetna inställningen till att grunda och utveckla det planerade företaget, säger Juhani.

Redan under sitt tredje år har företaget 10 anställda, och nya utvecklingsidéer föds hela tiden. Juhani beskriver Petris stil som målmedveten och tillväxthungrig.

Petri tycker att det är roligt att titta på den ursprungliga affärsplanen i dag. Även om allt har gått smidigt har det även funnits några överraskningar på vägen. Han blev till exempel överrumplad av den ökade administrativa arbetsbördan till följd av den snabba tillväxten.

– Det känns som att jag lär mig något nytt varje dag om företagande och om att vara företagare.